Ja som sa narodil v chudobe a v chudobe som bol i pochovaný

21. Máj 2016

Buď požehnaný môj brat, priateľ, syn, ďakujem, že si prijal moje volanie. Prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudil a potešil v tvojom živote. Brat môj, slová, ktorí ti dávam, sú pre človeka cestou k večnosti, ale ako sám vidíš a počuješ, človek sveta odmieta moje slová a obracia sa sám na seba, na svoju ľudskú pýchu.

 

Ja som sa narodil v chudobe a v chudobe som bol i pochovaný. Nezakladajte si na peniazoch ani zlate či na majetku, nezhromažďujte si majetky, ale si zhromažďujte bohatstvo svoje v nebi, aby ste si to raz našli, keď prídete ku mne. Brat môj, bohatstvo, ktoré dáva tento svet, je dočasné a človek sa necíti v istote ani šťastie neprináša, ale bohatstvo duchovné človeku prináša šťastie, pokoj a svätosť. Prosím, nezakladajte si na bohatstve, účtoch či zlate, ale sa osloboďte od falošnej predstavy bohatstva a vlastniť čo najviac peňazí a zlata. Beda tým, čo prepadnú lesku blahobytu a zhromažďovania majetku a bohatstva, lebo duch temna zatemní ich srdce i oči a nebudú poznať Pravdu, ktorú Ja, Boh a Spasiteľ, človeku dávam. Človek tejto doby je zaslepený leskom zlata a ľahkého života, mať a vlastniť. Veľa duší kráča do pekiel za tú zaslepenosť a lakomosť, veľa duší padá do pekiel len preto, že sa nerozdelil so svojím chudobnejším bratom z toho, čo mu prebýva a má hojnosť.

Terajší človek v tejto dobe sa nachádza na križovatke svojej existencie. Stojíte na križovatke a rozmýšľate, ktorou cestou sa vydať. Už poniektoré národy sa vybrali zlou cestou, ktorá ich dovedie do zničenia sa a biedy. Tvoj národ teraz stojí na tejto križovatke svojho bytia alebo nebytia, duchovnej obrody alebo zničenia. Každý národ, ktorý si vybral hriešnu cestu života, bude musieť znášať moje meče trestov, ktoré sú určené pre tieto národy. Bude ich sedem plus sedem, teda štrnásť. Štrnásť trestov, z ktorých už poniektoré sa dejú a ďalšie čakajú. Štrnásť anjelov stojí na vrchu Sinai a trúbia na poľnice.

Veru, hovorím vám čas skúšok a utrpenia sa začal. Beda tým, čo nemilujú moje slová a Boha svojho. Neprijímate moje varovania, ktoré ukazujem a napomenutia. Človek sveta, brat môj, sa chce len zabávať a ľahko žiť. Neprijíma moje slová varovania, ktoré dávam pre človeka. Nerád človek počúva o utrpení a bolesti, iba pokoj a zábava.

Brat môj, vyčítajú ti, že Boh sa nevyhráža, ale je dobrý a milosrdný. Áno, som milosrdný a Ja nechcem utrpenie človeka ani bolesť ani strádanie. Ale človek má tvrdé a bezcitné srdce, je bezbožný a démonicky posadnutý. Taký človek riadi štáty a národy. Tam, kde nie som Ja, váš Boh, tam je diabol, ktorý chce zničiť človeka i zrovnať celý svet so zemou. Preto vnuknutím diabla človeku, vyrábajú sa strašne moderné zbrane, aké človek, žijúci bežný život, nemá ani potuchy. Sú to zbrane na ničenie a zabíjanie ľudí. Z minúty na minútu môžu zahynúť milióny ľudí a celé veľké mestá sa stanú ruinami. Spálené môžu byť veľké lány lesov a lúk. Zahynie veľa zvierat a živočíchov. Svet, po takomto zničení, zostane pustý a spálený. Vojna, tá očakávajúca.... Prečo hovoríte o vojne a očakávate veľké zlo, ktoré je vyvrcholením pekelných mocností vo svete? Prečo sa nemodlíte ruženec a neprosíte mňa, vášho Boha o zhovievavosť a odstránenie tejto hroznej udalosti, ktorá zmení svet na nepoznanie? Modlite sa a verte mne, vášmu Bohu.

Brat môj, ako tvoje oči vidia a uši počujú, človek nevypočuje moje slová, ale si viac zatvrdzuje svoje srdce. Neveria tebe ani slovám, ktoré ti dávam. Útoky na teba ešte prídu, ale neboj sa, Ja som s tebou a všetko zlé bude obrátené na dobré.

Dieťa moje, hovorí k tebe Všemohúci tvoj Boh a Stvoriteľ všetkého, čo poznáš. Počúvaj môj hlas, Ja som Boh všetkého, čo žije na zemi i pod zemou i na nebi, som dobrotivý a vševediaci, všeprítomný, všemocný, som Boh lásky, som Boh milosrdný, som Boh ľútostivý, som Boh živých, som Boh spravodlivý, som Boh hrozný, som Boh tvojich otcov.

Počúvaj moje slová. Za krátky čas, už ten čas sa vznáša nad vami, prídem so znamením kríža na oblohe v noci a v deň. Prídem ako milosrdný Sudca, nie spravodlivý, ale ešte milosrdný Sudca a láskavý Boh a Otec. Moja moc zatieni všetkých, bohatých i chudobných, zlých i dobrých. Potom spoznáte svoj život i moju blízkosť, spoznáte, že som a existujem.

 

Prídu súženia a boje, prídu suchá i ohne, prídu zemetrasenia i povodne, slnko bude páliť a hviezdy budú padať z neba. Človek sa zatvrdne a srdcia budú suché, bez lásky a súcitu. Príde úder vojny a bezprávia, hlad a chudoba, choroby a smrť. Príde bezbožník a vrah, ktorý je vám určený, aby vládol železnou rukou. Veľa verných zomrie a moja Cirkev bude akoby mŕtva. Príde čas slávy a moja Cirkev ožije i keď nikdy nebola mŕtva a oblečie si rúcho slávy Božej. Tento čas sa blíži a uvidíte slávu Božiu.

 

 

Brat môj, budem sa ti prihovárať častejšie ako som sľúbil, lebo čas je naklonený a zlo koná proti vám. Ste pod mojou ochranou, preto buďte v pokoji a milujte sa. Som s tebou. Tvoj Ježiš a Boh i Duch svätý. Amen. Milujem ťa, choď v pokoji.

Môj čas môjho príchodu sa blíži a neviem či nájdem verných na zemi

01. Máj 2016

Ďakujem ti brat, priateľ, syn, že si prijal moje volanie. Pristupujem k tebe, aby som ti daroval moje slová. Žehnám teba i všetkých v tomto spoločenstve. Brat môj, zdravím ťa a objímam ťa, že si sa podujal v túto rannú hodinu /pozn. red. o 4,45/ prijať moje slová, ktoré vám s láskou darujem. Brat môj, prosím ťa, maj otvorené svoje srdce pre moje návštevy, buď otvorený pre veci nadprirodzené a duchovné. Ja som ti daroval milosť spoznávať veci, ktoré iným sú skryté, poznávať ľudskú dušu, dobré a zlé. Prijímaj ich do svojho srdca, nech si mojím poslom a služobníkom svojho Boha. Modli sa ešte viac a nenechávaj sa zavliecť do starostí pozemských. Dám ti silu a milosť, aby si bol obrátený svojím srdcom ku mne a chránil sa svetských starostí. Stavba sa schyľuje ku koncu a ten chaos ustane. Práca bude povinnosťou a zveľaďovanie komunity tiež.

Brat môj, tvoja duša bola v nepokoji a tvoji bratia a sestry tiež, z nepravdy a osočovania vás, ale hlavne teba, brat môj. Som smutný, že niektorí moji služobníci mojej svätej Cirkvi hovoria nepravdu, ktorá je hriechom a pokrytectvom. Som smutný z mojich služobníkov mojej svätej Cirkvi, že hovoria nepravdu, a tak škodia sebe a ubližujú vám i tebe, brat môj. Pohŕdajú slovami, ktoré nepoznajú a ktoré nie sú im známe. Pohŕdajú mnou i keď si myslia, že konajú dobre, to je ich klamstvo.

Brat môj, všetko, čo bolo napísané proti tebe, bolo napísané s nenávisťou a diabolskou ľstivosťou proti tebe a spoločenstvu. Beda tým, čo boli tomuto klamstvu nápomocní. Môj Duch ich pozná a učiním tak, ako učiním. Prosím ťa, brat môj, buď v pokoji a Ja všetko učiním ako má byť. Uchránim si toto spoločenstvo pred útokmi diabla.

 

Brat môj, moje Srdce je smutné nad svetom a ľudstvom sveta. Moderná Európa je vo veľkom nebezpečenstve a slepo koná veci diabolské. Boh a kríž budú, ale i sú potláčané z diania života a nahradené sú super obchodmi a zabávajúcimi domami. Všetci mladí myslia len na rýchle zbohatnutie a ľahký život, ale meno Boh a viera je im cudzia. Zábavy, alkohol a smilstvo sú na prvom mieste človeka. Odmietajú život so mnou a s vierou, ktorá im dáva veľa pozitívneho v ich živote.

Hriech je všade, kde sa pozriem. Toto ľudstvo je zlé a posadnuté zlými démonmi. Kríž je nenávidený a hlúposťou je, aby bol niekde zavesený či verejne osadený. Môj hlas prorocký je strašením a nie je potrebný, lebo nie je biskupom schválený. Aká slepota je v srdciach mojich detí a služobníkov mojej svätej Cirkvi. Ja som Stvoriteľ a Boh vás všetkých. Ja konám tak, ako konám a moja svätá vôľa bude konať tak, ako bude konať. Ja som Všemocný a Ja vykonám tak, aby moje slová prišli k mojím deťom tohto sveta, či skrze môjho syna či iné vyvolené moje deti. Nemáte moc zavrieť ústa mojich služobníkov, ktorí hlásajú moje slová, ktoré sú potrebné pre spásu ich duší, ale hlavne vašich. Ste zaslepení týmto svetom a falošnou predstavou spoločnej viery, ktorú presadzujete na úkor svätosti a pravosti mojej pravej viery. Vy sami ničíte pravosť a svätosť katolíckej svätej Cirkvi už dlhé roky. Ekumenizmus – toto slovo a myšlienka je dobrá, ale nie je uskutočniteľná. Zvnútra je moja katolícka svätá Cirkev ohlodávaná tými, čo chcú zničiť a rozvrátiť moju Cirkev, ale počúvajte vy, čo tak konáte: prichádza môj Duch, aby zničil všetko, čo je skazené a čo škodí mojej svätej Cirkvi katolíckej. Buďte si istí, že všetci, čo ste podľahli týmto vplyvom a ste tomuto nápomocní, dostanete istotne spravodlivý ortieľ moje svätej spravodlivosti, ktorý bude veľmi, veľmi, veľmi prísny.

Svet je veľká diera plná ohyzdnej zvery a diabol má hojnú úrodu. Človek počúva klamné správy a sám sebou sa necháva viesť po ceste bludnej. Počúvate klamstvo, ktoré sa vám podsúva a ktoré ničí vaše duchovno. Keby ste boli ponorení do môjho svetla Božstva a viedli sa mojou Pravdou, kráčali by ste po ceste pravdy a nádeje. Svet je naplnený neprávosťou a útlakom, bezbožnosťou a tvrdosťou ľudskej mysle a súcit človeka sa vytratil. Láska je sebecká a falošná. Človek prestáva myslieť na dobré skutky a uchyľuje sa k brutalite a nečestnosti a neláske ku človekovi.

Beda tým, čo ničia srdcia malých dietok, beda vám smilníci a zlorečení, beda vám za vaše roztopašné chúťky a diabolské myšlienky. Veru, hovorím vám, peklo, to najhlbšie, bude pre vás plytké, aby ste boli vrhnutí naveky a mučení tými najbolestivejšími mukami pekla. Teraz sa ukájate týmito diabolskými činmi, ale vedzte, že prichádza čas vašej skazy. Tento hriech vás bude tlačiť a vaše údy budú spaľované, naveky vekov nebude vám odpustenia ani milosti, lebo konáte čin, ktorý je hriechom satana.

Každý národ, ktorý schválil a schvaľuje hriešne zákony, ktoré sú tak veľmi rozšírené a obhajuje ich, hovorím toto: Každý národ bude súdený a odsúdený, v tomto národe nebude moje požehnanie ani moja ochrana. Tieň môjho hnevu dopadne na každý takýto národ, Nepokoje, choroby, nešťastie, bolesť ducha, ale i tela, prírodné katastrofy, vraždy, bolesti matiek za svoje deti, krv bude tiecť, zemetrasenia politické, ale i prírodné. Odvraciam sa od toho národa, ktorý uzákonil diabolský zákon. Mnohí ľudia pocítia smútok a nepokoj, opustenosť a nestálosť. Mladí ľudia budú blúdiť a nenájdu pokoja pre vaše zblúdilé myslenie, ktoré je hriešne a čo je hriešne, je satanove.

Európa, Európa, koľko smútku vychádza z teba a hriechu. Veru, hovorím ti, tvoje pyšné mestá zakrátko budú čierne a po uliciach krv tiecť bude. Spálenisko a ruiny zostanú z tvojho pyšného mesta – Paríž, Londýn, Praha, Berlín a ešte tisíce iných miest v Európe. Za hriešnosť a rozpustilosť vašich činov, ktoré konáte, veľa miest sa stratí z povrchu pozemského a čierny dym sa bude valiť po Európe, ty pyšná smilnica a vrahyňa mojich duší. Príde chvíľa, keď nebudete si istí životom svojím, lebo zavládne neistota a strach. Bezbožnosť bude veľké a hriech je už veľký teraz a rúhačstvo je príliš veľké a volajúce po pomste tých, čo zviedli moje deti z cesty pravdy.

Som Boh, ktorý je Láska, ale som Bohom spravodlivým, som Bohom hrozným a trestajúcim, keď príde moja chvíľa mojej spravodlivosti, potom príde čas zúčtovania. Tento čas je už tu a moje zúčtovanie a potrestanie tých, čo ničia duše, ktoré boli oklamané týmito diabolskými služobníkmi. Hovorím vám, nenechajte sa oklamať týmito falošnými kazateľmi a hlásajúcimi o spravodlivosti a rovnosti, o zákonoch, ktoré obhajujú nemé tváre zvierat, ale pre nenarodené dietky podporujú zákon, aby zabíjal.

Beda vám, pokrytci, ktorí falošne hlásate a pod rúškom zákona ničíte rodiny a jednotu rodín. Hlásate o rodine, ale o žiadnu rodinu vám nejde, iba o zničenie základov rodiny ako svätom zväzku muža a ženy a ich detí.

Vy, čo hovoríte o mieri a bezpečí, vy sami hovoríte o vojne a smrti. Ste v pozadí a riadite tých, čo sú vám v područí. Zabíjate, ničíte, zdražujete chlieb a iné pokrmy, rozdeľujete, hovoríte nepravdu, ničíte všetko, čo je Božie a Božím stvorením. Pohŕdate ľudskými životmi. Beda vám, beda vám, lebo poznám vaše skutky, poznám vaše plány, ale ponechávam vás vo svete, lebo vy ste tí, čo konáte moju spravodlivosť. Práve skrze vaše rozhodnutia budem bičovať svet ako i tak už konám.

Veru, hovorím vám, človeku sveta, čas je blízko a svet bude preosiaty a zlo vykorením, aby som urobil nové a čisté. Ešte krátku chvíľku a vykonám to, čo som už viackrát predpovedal a sľúbil. Môj čas môjho príchodu sa blíži a neviem či nájdem verných na zemi. Preto volám k veľkej bdelosti, lebo diabol reve a zúri, aby roztrhal všetkých, čo sa k mu priblížia.

 

Prihováram sa k mojím verným. Deti môjho Božského Srdca, žite svorne a bezúhonne, modlite sa a milujte sa. Volajte v súženiach moje Meno: „Abba – Otče, príď nám na pomoc.“ Majte vieru v Boha vášho a nádej tiež, lebo Ja vás vidím a poznám vaše potreby. Viera a nádej nech sú vo vás.

 

Brat môj, ty si môj brat a syn, dôveruj mi a odovzdávaj mi svoj čas. Pristupuj k sviatostiam a buď so mnou jedno. Milujem ťa. Tvoj Ježiš.

Ten, čo neprijme milosrdenstvo Božie, musí prijaž spravodlivosť Božiu

02. Apríl 2016

Nech je oslávený svätý Pán Boh až naveky. Ďakujem ti, dieťa moje, že si prijal moje volanie. Nech ťa žehná Boží Duch a tvoje meno je zapísané v knihe večného života.

 

Ja Mária, Kristova Matka, sa ti prihováram a volám ťa k písaniu mojich slov, aby sa tak dostalo moje Slovo mojím deťom. Prišla som k tebe, aby som sa ťa dotkla a vložila ti do srdca zlatý lúč môjho Syna Ježiša Krista. Tento lúč je lúčom pokoja a múdrosti slova. Toto je dar, ktorý ti bol predpovedaný. Prijmi ho s láskou a s úctou.

 

Dieťa moje, veľa bôľu a žiaľu či výkrikov sa nesie od matiek a otcov, ktorí strácajú svoje deti vo svete plného krvavého vraždenia a nenávisti. Toto zlo je satanova zloba, ktorá chce zničiť Božie dielo. Áno, satan, ten odveký nepriateľ Boha a nenávistný zloduch ľudských duší, koná veľkú zlobu vo svete, lebo človeka nenávidí. Človek je milovaný Pánom Bohom. Pán miluje svoje stvorenstvo – človeka a chráni človeka až do krajnosti ľudskej slobodnej vôle. Práve Božia láska človeka povyšuje a ochraňuje pred zlobou diabla. Preto nenávisť a žiarlivosť koná satana zúrivého voči človeku, lebo jeho diabolská pýcha ho spaľuje v ohni pekelnom.

Dieťa moje, vo svete je toľko diabolských sluhov, ktorí posluhujú tomuto zlu, že preto, pod vplyvom zatemnených duší, ktoré sú posadnuté duchom nenávisti a veľkého zla, sa dejú hrozné udalosti, ktoré sú pre človeka bolestne krvavé a smutné.

Ja, Matka Kristova, som vám dávnejšie povedala: „Deti moje, noste posvätené predmety so sebou – ruženec, krížik, zázračný medailónik a iné.“ Sľúbila som vám, že každého budem chrániť svojou materinskou mocou, ktorú mi dal svätý Boh. Modlite sa modlitbu Pod tvoju ochranu sa utiekame a svätý ruženec, trikrát Zdravas, ale aj iné modlitby: Mária, Matka moja, skry ma pod tvoj plášť materinský a ochranný /trikrát/.

 

Dieťa moje, moje oči slzia nad veľkou hriešnosťou sveta, bezbožnosť a rúhačstvo je všade. Dieťa moje, príliš veľká je trúfalosť človeka voči Božím zákonom a stvorenstvu. Dieťa moje, zabíjanie mojich detí je veľké a svet mlčí, lebo satanove deti sa radujú, a preto mlčia. Všetko dnes ovláda diabol: televíziu, rádio, počítač a iné – všetko je v područí satana, a preto svet je v tomto ťažkom klamstve. Tých, čo slúžia zlu, je veľký počet a tí, čo sú pod nimi, slúžia s poslušnosťou, lebo sú slušne platení, za tridsať strieborných zapredajú svoju dušu.

Tak, ako som už povedala viackrát, Cirkev katolícka ako i tie, čo kríž majú vo svojom srdci, sú zabíjaní a prenasledovaní. Už veľa krvi vytieklo za môjho Syna Ježiša Krista a jeho učenie. Každý, kto podstúpil smrť za učenie Ježiša Krista, je Bohom oslávený a spása je im darovaná. Buďte na pozore, lebo diablovi sluhovia sú všade a číhajú na vaše duše. Nemajte starosť o svoje telo, ale majte obavu, aby ste nestratili večnú spásu vašej duše!

Tiene z krídiel satana sa rozprestierajú i nad rímskokatolíckou Cirkvou, ale i nad inými cirkvami. Tieň je nad miestom, kde predtým žiarilo svetlo Božie – Vatikánom. Tieň je veľký a moc satanova je príliš veľká. Pýcha v srdciach mojich zasvätených synov je tak veľká, že sú v temnote pýchy a láska je sebecká. Teplo a láska sa vytráca, svätosť je príliš malá, bludné slová vychádzajú z úst tých, čo mali hlásať Pravdu Božiu.

Čas je už tu, ten čas proroctiev, ktoré vám boli darované o pápežovi, kardináloch, biskupoch, kňazoch, rehoľníctve. Miesta, ktoré sú udupávané, sú miesta mojich zjavení – Garabandal, La Salette, Fatima a ešte iné miesta zjavení. Ten čas je už tu, o zrade a bludárstve, o pýche. Veľa zrady sa stáva a učenie sa premieňa na učenie klamné. Svätosť je znesvätená, pravda je nepravda, čistota za nečistotu zmenená. Hriech je ospravedlňovaný za vymyslenú morálku človeka. Svätosť mojich kňazov je veľmi malá a učenie tiež. Mnohí sa zaoberajú samými sebou a nehľadia na svoje okolie či spásu svojich ovečiek, ktoré im boli darované. O pekle a zatratení duší ľudských je utajované a nepotrebné o tom hovoriť. Diabol vstúpil na sväté miesta, kde ovláda srdcia mojich synov. Áno, je to čas veľkých skúšok a preosiatia. Diabol nahlodal svätosť biskupov a kňazov. Svätá katolícka Cirkev je chorá. Táto choroba sa volá modernizácia a znesvätenie Božích zákonov. Zmena učenia Pravdy Božej, neúcta, pýcha, zrada. Toto je šerednosť a znesvätenie. Odpad detí od Pravdy a z Cirkvi katolíckej je veľký. Za všetko budú súdení tí, ktorí sú Bohom stanovení – kardináli, biskupi, kňazi i vy, rehoľnícke skupiny, ktorí ste zasvätení.

Dieťa moje drahé, už veľa duší tých, čo boli služobníkmi Pána svätého, Boha, sú v zatratení až naveky a moje Srdce je smutné nad pohľadom tých, čo tam smerujú! Som veľmi smutná aká je malá svätosť mojich synov a tých, čo sú im určené tajomstvá svätej Cirkvi. Ich srdcia sú nasmerované za týmto svetom a popularitou, nie svätosťou Božou. Mnohí z nich túžia byť veľmi vzdelaní a čas, ktorý je im určený, plynie. Potom vstupuje hnus diabla a to je pýcha, ktorá koná všetko zlo, čo je v Božej Cirkvi. Musím o tom povedať, lebo Pán si to praje, aby som o tom povedala.

Západná rímskokatolícka svätá Cirkev je na úpadku a satan ovláda všetko, čo bolo voľakedy sväté a Božie. Na západe sveta, Európa a ešte i Amerika, Kanada i ďalšie národy sveta, ktoré boli katolícke a veriace, či tie čo slúžili Bohu svätému, sa odvrátili od Božej lásky a srdcia týchto národov sa obracajú diablovi, ktorý ich vábi na materiálne pôžitky tohto sveta!

Deti moje, vy, čo ešte ste zostali verní učeniu katolíckej Cirkvi, zomknite sa okolo svojho Majstra - Ježiša Krista a pevne sa ho pridržiavajte. Držte kríž a ruženec vo svojich rukách a v srdci noste obraz Kristov, lebo všetko sa plní ako bolo napísané. Satan, ten starý had, bude chodiť po celom svete a bude zvádzať národy a bude mať hojnú úrodu, lebo človek sveta sa vzdialil od Božej svätosti a lásky.

 

Dieťa moje, ste pred dňom veľkého Božieho milosrdenstva. Áno, Boh je veľký a láskavý, milujúci Otec, ktorý sa zmilúva nad hriešnikom. Miluje každého človeka s veľkou láskou, ktorá je i láskou odpúšťajúcou. Preto sa nebojte prísť k Pánu Bohu tak, ako ku svojmu Otcovi a povedať mu: „Otče, zhrešil som, odpusť mne, hriešnemu.“ Vždy nezabúdajte ďakovať, lebo ďakovať je dôstojnosť človeka. Veľa z vás prosí, ale neďakuje, lebo vaša myseľ je zameraná len a len na seba samých. Bohu svätému ďakujte od rána do večera, že žijete a ste tu, na tomto svet, že môžete slúžiť Bohu a blížnemu, a tak získavať potrebné milosti. Ďakujte za Božie milosrdenstvo, ktoré Boh svätý z lásky vám dáva. Ďakujte, lebo je to veľký dar, ktorý je nepochopiteľný i tu v nebesiach. Božie milosrdenstvo nech je nad vami a vo vás. Buďte milosrdní tak, ako je váš Otec, ktorý je Bohom a Spasiteľom. Nesmiete zneužívať Božie milosrdenstvo ani inak, pre svoje svetské radovánky a hriešnosť a spoliehať sa na Božie milosrdenstvo.

Božia láska je plameň čistoty a tepla; svetlo je tak veľké a láskavé, že duša, ktorá pristúpi k tomuto svetlu a táto duša bola vyspovedané a odišla zo sveta zmierená so svätým Pánom Bohom, vstúpi do tohto svetla lásky a je očistená a zbielená svetlom veľkej krásy. Duša je spojená so svätým Pánom Bohom – sú jedno a láska žiari z tejto duše. Je to Boží dar, dar lásky, dar Božstva a veľkého milosrdenstva. Toto je časť Božej lásky. Táto duša, ktorá prišla zo sveta a odovzdala sa do Božej vôle, je zmenená na dušu svätú a krásnu. Toto je dar, dar veľkého Božieho milosrdenstva. Svätý Pán okúpe dušu v živej vode a osuší ju ohňom svojej lásky. Toto sú tajomstvá večnosti.

Veľa, veľa lásky vám Pán dáva. Človek je Boží obraz, a tak sa i stane. Duša okúpaná v živej vode a osušená Božím ohňom veľkej lásky je krásna a Bohu milá. Pán si ju prijíma a vstupuje do veľkého krásneho Božieho svetla, ktoré je Božím majestátom.

 

Milosrdenstvo mnohí odmietajú, nemajú oň záujem, a preto mnohí prechádzajú bránou Božieho hnevu a spravodlivosti. Táto Božia brána je pre dušu veľmi zlá, tu vidieť šero a temné bytosti, ktoré stoja po bokoch tohto priestoru, po okrajoch horí oheň Božej spravodlivosti. Duša vstupuje do tohto priestoru, kde je na ňu žalované a revúc tých temných bytostí na túto dušu. Tu je veľa duší padlých do veľkého ohňa, či do ťažkého očistca. Toto je brána spravodlivého Pána Boha. Ten, čo neprijme milosrdenstvo Božie, musí prijať spravodlivosť Božiu.

Dieťa moje, toto sú moje slová, ktoré mám povedať. Dieťa moje, prosím i spoločenstvo Božej lásky, aby ste mali na zreteli, že Boh vás vidí a pozná vaše myšlienky. Nikto nech nesúdi, aby nebol odsúdený. Správajte sa slušne, milujte sa a odpúšťajte si, opakujem vám, odpúšťajte si, lebo kto neodpustí, ani vám Pán neodpustí a budete musieť prejsť bránou spravodlivosti!

Modlite sa a v úcte sa majte. Čas je blízko, ktorý vás preverí a očistí. Čas je blízko, aby vás povýšil a vaše srdcia sa naplnili bázňou Božou. Čas je blízko, keď spoznáte svoju hriešnosť a pýchu srdca vášho. Buďte a žite pre Božiu lásku a spásu. Modlite sa, modlite sa. Ste svedkami Božej lásky. Máte veľkú Božiu výsadu, ste deťmi Božej lásky, ste spoločenstvo Božej lásky. Nezabúdajte na toto slovo – Božia láska. V tomto slove je Božská láska a všetko spojené s ním – svätosť, neha, svetlo, oheň, láska milosrdenstva, večnosť, pokora, čistota, život večný, spása, ale i utrpenie pre lásku.

Spoločenstvo Božej lásky, toto slovo je slovom, v tejto dobe, veľkým a u mnohých nezrozumiteľným. V slove Božia láska je určený i pokoj Boží. Tento pokoj nech je vo vás i tu, na tomto mieste. Nech z vás vyžaruje pokoj a láska, potom budete na správnej ceste, na ceste do kráľovstva na nebesiach. Milujte sa a myslite na to, že Pán je tu, s vami. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Mária – Anna, Matka lásky.

 

 

Dieťa moje, ďakujem ti, že si vytrval až doposiaľ. Nech ťa Pán posilní a uzdraví na duši i tele, som s tebou. Pán sa ti prihovorí. Amen.

Človeče sveta, prijmi moju lásku, prijmi moje umučenie a smrť a Ja ti sám život večný

25. Marec 2016

Veľké požehnanie zosielam na celý svet a pokoj dávam vám. Prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedal moje slová pre človeka sveta. Ďakujem ti, že si otvoreného srdca a tvoj duch pozná moju blízkosť. Prosím ťa, buď pozorný a počúvaj, čo ti môj Duch napovie.

 

Hľa, prichádzam k vám, prosím, prijmite ma medzi seba, vášho Boha a Spasiteľa. Prichádzam k vám, aby som vás s láskou viedol po správnej ceste, ktorá je cestou mojou. Skláňam sa k vám a volám vás k mojej veľkej sláve, ktorá je vám pripravená. Až na kraj vášho bytia som pripravený vstúpiť, aby som vás viedol k poznaniu môjho bytia a slávy. Milujem vás, moje deti sveta a moja ľútosť je veľká nad všetkými, čo sa strácajú vo víre svetovej tmy, ktorá už pohltila státisíce mojich duší. Moja veľká láska je tak veľká, že každá moja duša človeka, ktorá sa mi stratí v tejto veľkej tme ťažkého hriechu, ma privádza do agónie smútku.

 

Prišiel som na svet, aby som spasil človeka sveta. Áno, moja bolestná cesta utrpenia bola veľká a krutá bolesť ma konala viac a viac odovzdanejšieho pre spásu človeka. Každý úder bol stokrát bolestnejší ako sú údery toho človeka, ktorý obsiahne úder zo zúrivosti alebo nedorozumenia. Prežíval som veľkú bolesť bičovania za hriech človeka, ktorý ľahostajne a bez zábran vstupuje do ťažkého hriechu, a tak odmieta moje Telo, ktoré bolo dobité práve za vás, hriešnici sveta.

Práve dnes kresťanský svet, rímskokatolícky ako i odtrhnuté cirkvi, si pripomínajú moje utrpenie mojej smrti na kríži. Ty, človeče moderného sveta a konzumného sveta, uprednostňuješ život bez kríža a mňa, Ježiša Krista a Spasiteľa sveta. Si nerozumný, človeče sveta, že žiješ bez nádeje a istoty. Moja smrť bola práve pre teba, aby si sa zachránil pred potupou a večným utrpením. Spása prišla na človeka skrze moju smrť a umučenie na kríži. Veľká je moja láska k tebe, človeče sveta, i keď konáš proti mne, ale v skutočnosti konáš proti sebe, lebo ty sám sa zatracuješ a odsudzuješ naveky. Odmietaš moju prítomnosť vo svojom srdci, a tak sa strácaš vo veľkej tme hriechu a tvoja pýcha ťa dovedie do siene veľkého utrpenia až naveky, v spoločenstve démonov.

Moje Telo bolo strýznené a ponížené, ale iba na krátku chvíľu, lebo prišla hodina veľkej mojej slávy a moje Telo bolo oslávené, a tak sa stalo slávne a nesmrteľné. Toto je pravda. Každý, kto ma nasleduje a prijme moju Pravdu, že Ja som Spasiteľ Ježiš Kristus, ten má účasť na mojom zmŕtvychvstalom Tele a sláve u môjho Otca v nebi. Daroval som svetu spásu a slávu Božiu, tým, čo uverili a kráčali po mojich stopách.

Ty, človeče sveta, odmietaš kríž, odmietaš moju Pravdu a Slovo, ktoré je slovom Božím. Odmietaš Krv a Vodu, ktorá je blahodarným zdrojom tvojho odpustenia tvojich ťažkých hriechov. Neuveril si Pravde svojho Spasiteľa, ale uveril si klamstvu o mojom bytí a spáse, ktorá sa šíri svetom, že Ja nie som Boží Syn, ale bludár a burič, ktorý nemal žiadnu nadprirodzenú moc. Uveril si bludom a klamstvu o svojom Spasiteľovi, že Ježiš nikdy nebol a všetko bolo vymyslené. Spása je tu i pre teba a Duch svätý je zdrojcom mojej slávy.

 

Človeče sveta, prijmi moju lásku, prijmi moje umučenie a smrť a Ja ti dám život večný. Neurážaj svätosť svojho Boha, neurážaj Krv svätú, lebo dovolím, aby bolo tvoje telo vhodené do priepasti pekla naveky. Prichádzam k tebe, aby som ťa usmernil, a tak ťa uchránil pred zlom a nešťastím.

Človeče sveta, dávam ti život a pokojné chvíle tvojho života, ale už to tak nebude dlho trvať. Prídu chvíle, keď budeš si hrýzť pery a kričať na vrchy: „Padnite na mňa nehodného, lebo prichádza čas pravdy.“

 

Celý svet je v nepokoji hriechu a krvi, hladu a nenávisti. Hriech vo svete je už príliš veľký, a preto satan vládne v mnohých národoch sveta, a tak ničí veľa ľudských duší, ale i materiálne koná škodu. Každá duša, ktorá je vzdialená odo mňa, sa otvára moci satana, ktorý ovládne túto dušu, ale i národ, svojou mocou a koná zlo všade, kde je len možné konať zlo. Tam, kde som prítomný, nie je mu umožnené konať slobodne zlo a ničiť duše, ale i majetok mojich verných.

Človeče sveta, sám spoznáš, že neistota a strach ťa sprevádzajú a budú sprevádzať v tvojom živote. Neistota a strach budú vládnuť všade, kde je zlo a ľudská pýcha. Krv a bolesť či slzy budú na dennom poriadku, lebo láska sa vytratila zo srdca človeka. Temnota a prázdnota je v ľudských srdciach veľká. Bezcitnosť a zúrivosť, nenávisť je darovaná z moci diabla. Každá ľudská pýcha je z pekiel darovaná tomu človeku, ktorý je bez mojej lásky a modlitby.

Celé národy sú odlúčené odo mňa a môjho požehnania. Bezbožnosť je veľká a nenávisť ku krížu spásy tiež. Moje Meno Ježiš Kristus je znesväcované a pošliapavané. V mnohých európskych národoch som zbytočný a nenávidený. Veruže, Európa, ktorá si bola kresťanská, tvoja nevera je príliš veľká. Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh a Spasiteľ sveta. Veľké časti Európy zmiznú z povrchu zemského; nie zem, ale európske národy sa stratia pod ťarchou toho, čo bude kráčať po pôde Európy. Veľké bude kvílenie a bolesť či krv potečie. Prichádza na európske národy tma a čierno-krvavá hmla mojej veľkej spravodlivosti. Blesky a oheň zostúpia na národy európske, aby ukončila nadľudskú pýchu a bezbožnosť či rúhačstvo.

Veru, hovorím vám, dopustím, aby každý, kto sa rúhal mne a všetkému, čo je sväté, pocítil útlak a utrpenie zo šialenstva svojej ničoty, ktorú nosí vo svojom srdci. Tisíce a tisíce ľudských duší budú v dyme pachu síry vrhnuté do pažeráku satana. Oheň bude veľký a požiare budú neuhasiteľné, lebo moje oči vidia veľkú spúšť a rúhačstvo v celej Európe. Beznádej a zúfalstvo budú veľké.

Veru, dnešný deň hovorím túto pravdu, ktorá je pravdou osudu hriešnej a pyšnej Európy. Veľké mestá, ale i malé budú zničené a vidiek tiež. Tam, kde bol veľký hriech, diabol ma moc konať skazu. Toto je pravda, ktorú hovorím Ja, váš Boh.

Počúvajte, počúvajte čo vám hovorím, zmeňte svoj život, ktorý žijete v pýche a nadutosti. Nech sú vaše duše čisté a srdcia láskavé. Milujte svojich blížnych, konajte dobro, milujte mňa, vášho Boha a utiekajte sa pod moju otcovskú ochranu. Hovorte čisto a bez klamstva. Netúžte po materiálnom statku či inak. Nech je vo vás dobrota a úsmev čistej duše. Potom prídem medzi vás a svet bude prekvitať a pokoj bude vládnuť nad svetom.

Terajší svet je v nepokoji. Každý krok je v nebezpečenstve. Je veľa démonov vypustených v ľudských telách, aby škodili druhým, ale i sebe navzájom. Chýba viera a modlitba, chýba vám láska a neha, chýba vám moje požehnanie a ochrana. Každý deň je ťažšie, pre človeka, prijať moju lásku, lebo ste obklopení satanovou mocou a klamstvom. Všade je vám ponúkané niečo iné a bez mojej prítomnosti. Moje Meno je vytláčané mimo váš život a namiesto Všemohúceho vášho Boha sú vám podsúvané reklamné šoty či peňažné ponuky a materiálne veci, ktoré vás privádzajú do klamlivého pokoja. Alkohol, drogy sú satanom rozširované neuveriteľne rýchlo a všade. Človek upadá do tlamy beznádeje a vnútorného väzenia duše i tela. Svet je vo veľmi zlom stave ducha i tela. Bezbožnosť je tak veľká, aká ešte nebola.

Človeče sveta, si na ceste večného zatratenia, vo veľmi ťažkom rozpoložení. Preto hovorím vám tieto slová, aby si spoznal svoju chybu a slepotu, ktorá ťa sprevádza tvojím životom. Podávam ti pomocnú ruku, aby si sa zachytil v tejto ťažkej dobe satanizmu.

Ľudia zomierajú nepripravení sa stretnúť so mnou, a tak veľmi veľa padne do priepasti pekla. Vojna, vzbury, revolúcie, nenávistné útoky na nevinných, výbuchy a zabíjanie nevinných ľudí je veľké, nenávisť a neláska. Satanove deti, ktoré to konajú, sú odsúdení a vrhnutí do najhlbšieho pekla naveky vekov. Veľká bezbožnosť je následkom všetkých zlých udalostí, ktoré prichádzajú na tento svet.

Modlite sa a odovzdajte sa mne, vášmu Bohu. Pod mojou ochranou ste v bezpečí. Končím moje slová pre človeka sveta, ešte krátku chvíľu a moje slová vám už nebudem zosielať.

 

Brat môj, priateľ môj, syn môj, teraz sa chcem prihovoriť mojím verným.

Deti mojej viery, milujem vás Ja, váš Boh a Spasiteľ váš. Všetci, čo ma milujete, vás nosím vo svojom veľkom Božskom Srdci plnom milostí a veľkej lásky. Deti moje, vždy pristúpte ku mne, aby som vás posilnil a posvätil a naplnil mojím svetlom mojej lásky a nádeje. Pokoj vám všetkým dávam a nádej, ktorá je vašou vierou a spásou. Žehnám vás, moji drahí, v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen. Váš Spasiteľ Ježiš Kristus – Kráľ kráľov. Amen.

 

 

Ďakujem ti, môj drahý brat a priateľ, syn, že si prijal moje slová pre človeka sveta. Dnešný deň ti dávam ôsme tajomstvo, ktoré dostávaš. Buď pozorný a vnímavý. Ja sa ešte prihovorím a darujem vám moje slová. Choď v pokoji. Amen. Tvoj Brat Ježiš, tvoj Spasiteľ a Zdrojca tvojho života. Amen.

Som zarmútený nad tvojím malým národom slovenským

05. Marec 2016

Brat, priateľ, syn, pozdravujem ťa v túto skorú rannú hodinu /4,25 hod/. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, prihováram sa ti a ďakujem ti za tvoju lásku, ktorú nosíš vo svojom srdci.

 

Brat môj, teraz chcem povedať o tvojom malom národe v strede Európy. Som zarmútený nad tvojím malým národom slovenským. Moje oči pozerajú na hroznú spúšť, ktorá sa nesie nad deťmi tohto malého národa. Dostali ste z lásky modlitbu, ktorú sa má tvoj malý národ modliť, aby som uchránil tvoj národ pred tmavou lavínou, ktorá sa ženie cez európske národy. Ale slovenský ľud je ľahostajný a hluchý k mojím výzvam, ktoré hovorím.

 

Mnohé rodiny sa rozpadávajú, v mnohých rodinách vládne neláska a zrada, cudzoložstvo je rozšírené, bezbožnosť, hnev, nevychovávajú svoje deti k viere, ale ateizmu a pohanstvu. Otcovia či matky opúšťajú svoje rodiny a deti zostávajú samé bez rodičovskej lásky a podpory. Terajší človek je príliš náročný a konzumný, túžiaci mať čo najviac i to, čo nepotrebuje. Nenávisť, neúcta, neláska, závisť, neprajnosť vládne v tvojom malom národe. Zapredávajú svoju vlasť za tridsať strieborných, opúšťajú svoju rodinu, svojich rodičov ponechávajú v starobe osamotených a bez pomoci. Veru, veru, hovorím ti, brat môj, príde čas, keď im to stonásobne bude vrátené.

Neúcta detí, neúcta rodičov, neúcta k blížnemu, neúcta národa slovenského je veľká, a tak mladý človek opúšťa svoje rodné hniezdo a opúšťa svojich najbližších, svojich bratov i sestry a svojich rodičov, ktorých každá strata svojich detí bolí a trápi. Mnohí sa už nevrátia a zotrvajú ďaleko od svojho národa slovenského i svojich starých rodičov – matky či starého opusteného otca. Mnohí umierajú v samote a ich srdce je túžiace po svojich deťoch, ktoré zabudli na svojich starých rodičov, ktorí pri odchode z tohto sveta radi by chceli ešte uvidieť svojho syna či dcéru, ktorých v mnohých prípadoch vychovali s láskou a všetko im dali, čo mohli. Teraz, staručký a nevládny otec či matka, ležiac v posteli, opakuje slová: „Pane, keby som mohol či mohla ešte naposledy vidieť svoje deti a pohladiť ich po tvári, a tak odísť v pokoji z tohto sveta k tebe, Pane môj.“

Veľa, veľakrát som stál a stojím pri mojich starých deťoch a dávam im posilu určitej radosti a pokoja. Brat môj, sú to smutné duše, ktoré boli opustené tými, čo milovali a darovali im svoju lásku a život.

 

Vidím tiež klamstvo, ktoré sa v tvojom národe rozšírilo a šíri. Vidím podvody a krádeže veľké i malé. Beda všetkým, čo tak konajú. Vidím vraždy, ktoré sa robia v tvojej krajine. Vidím smilstvo, ktoré konajú už deti. Vidím zneužívanie a ničenie detskej duše. Veru, beda vám, chlipníci, lebo trest krutý je vám pripravený!

Brat môj, hovorím ti, že malým ste národom, ale veľa hriechu sa koná v tomto národe. Preklínajú ma, zneuctievajú moje Meno, Boha vášho, Krista vášho, Márie Panny, všetkých svätých, preklínajú a zneváženie konajú. Meno moje berú nadarmo. Neúcta k môjmu Menu vo veľkej miere sa koná. Kríž, ktorý je svätý až naveky, je znesvätený a zneuctievaný. Nepožehnané zväzky mladých, ale i starších: žena – muž je vo veľkej miere. Žijú bez môjho požehnania a mojej milosti.

Brat môj, tvoj malý národ obracia sa ku mne pomaly chrbtom. Žijú hlavne pre materiálny život tohto sveta. Ľahostajný život bez svojho Boha je životom trúfalým a nebezpečným pre duše, ktoré sú nesmrteľné a ktoré sa dostávajú do područia diabla a napokon sú vrhnuté i do zatratenia.

Počúvaj, čo ti hovorí tvoj Boh a Spasiteľ. Prichádza nepriateľ, ktorý pohltí tvoj malý národ a zničí všetko, čo je vo vás skazené a týmto svetom, lebo ste v područí toho, čo chce zničiť vaše ľudské životy i duše, ktoré sú určené pre spásu a večné kráľovstvo. Ale vy sami sa vrháte do tlamy toho, čo už požral milióny duší a požiera neustále ďalšie.

 

Brat môj, modlite sa tú modlitbu a rozširujte ju ďalej. Modlite sa, aby som sa zmiloval ešte nad tvojím národom slovenským, a tak ho uchránil pred potupou a ponížením. Obracajte sa na vašu Patrónku Slovenska, proste ju, aby vám bola nablízku a chránila tento národ slovenský, lebo Matka Mária je blízko, veľmi blízko môjho Srdca. Sme jedno Srdce a o čo moja Matka poprosí moje Srdce, neviem odmietnuť, ale všetko jej darovať. Preto vám toto hovorím, brat môj, aby sa ľud pod Tatrami, ktorý mi bol verný a oddaný, zobudil zo spánku, ktorý je už dlhotrvajúci.

Milujem tvoj malý národ, lebo v minulosti veľa vytrpel a bol dlho ponižovaný inými národmi. Modlite sa za ochranu a bezpečie pred inými národmi, ktoré číhajú na vaše hory, lúky, polia, mestá, dediny, na vaše mozole a um a šikovnosť, ale i poníženie.

Brat môj, toto boli moje slová pre ľudí tvojho národa. Veľa zloby a nenávisti je medzi ľuďmi, neúcty. Veľa mladých hľadá pohodlný život, ktorý nenájdu, lebo radosť je celkom inde než v peniazoch, autách, ženách, alkohole, drogách, nezriadenom živote, túžiac po bohatstve a popularite.

Veru, hovorím vám, život je dar, ktorý vám dávam, aby ste mi ďakovali a žili život oddaný pre mňa, vášho Stvoriteľa i Spasiteľa, aby som vás viedol po ceste lásky, pokoja i dočasnej radosti. Každý, kto ma volá: „Otče – Bože, zmiluj sa, zmiluj sa nado mnou, lebo som hriešny a priveď ma bližšie k tebe,“ Ja ho vypočujem a moja láska i odpustenie je nad ním. Hovorím vám, konajte pokánie, milujte spoveď, lebo spoveď je živá voda vašej duše, potrebná pre večný život, ale i ochrana pred zlými vplyvmi diabla. Každá svätá spoveď a hlboké oľutovanie je obnovenie večného života vás, ktorí tak konáte. Pozor si dávajte na zlorečencov, ktorí hovoria: „Netreba žiadna spoveď, stačí, keď prídem a vezmem si sviatosť a to ma očistí od mojich hriechov.“ To nie je pravda, to je klamstvo, ktoré hovorí diabol, ktorý tak oklamal už tisíce duší. Pozor na toto klamstvo, ktoré sa tak šíri a aj vykonáva na celom svete. Ten, čo žije v ťažkom hriechu, nemôže prijať sviatosť, teda Eucharistiu. Dopúšťate sa svätokrádeže! Pristupujte do spovedníc a nebojte sa vyznať zo svojich ťažkých, ale i ľahkých hriechov. Každý hriech je šerednosť, tmavá škvrna na vašej duši. Každý, kto oľutuje a vychádza zo spovednice, žiari svetlom Ducha svätého. Ste žiarivé bytosti vášho Boha, ktorý sa vám teraz prihovára.

 

 

Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje slová, ktoré som ti s láskou daroval. Choď v pokoji. Tvoj Boh a Spasiteľ. Žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.

Stránka 4 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: