Aktuality

Výzva na modlitbu svätého ruženca

Bratia a sestry, Pán Ježiš nás z posolstva, z 28. októbra 2021 vyzýva na spoločnú modlitbu svätého ruženca:

"Brat môj, prosím píš a napíš že Boh a Spasiteľ volá k pokániu a k modlitbe svätého ruženca, svätého ruženca, spoločne i jednotlivo, za podlomenie satanovej moci vo svete."

Vytvorme teda malé skupinky po dvoch alebo troch a modlime sa v určitú hodinu ruženec radostný, bolestný a slávnostný podlomenie satanovej moci vo svete.

 

 

Modlitbové stretnutia v komunite Božej lásky

Milí čitatelia

Naša nebeská Mamička Panna Mária nás prosí, aby sme konali modlitbové stretnutia v našej komunite Božej lásky:

"Prosím moje drahé dietky, konajte tieto Božie stretnutia každý druhý mesiac v roku, druhú sobotu v mesiaci. Pán vám dá veľa darov i tie, o ktoré s láskou budete prosiť." (posol. 16. augusta 2015).
Modlitbové stretnutia sú spojené so svätou omšou a poklonou pri Sviatosti oltárnej. Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, za rodiny, za chorých a trpiacich, za svätú Cirkev, za Slovensko a slovenský národ a pokoj vo svete.

Termíny stretnutí na rok 2022 sú plánované podľa toho, ako sa bude vyvíjať pandémia. Informujte sa preto prosím telefonicky na čísle uvedenom na zadnej strane časopisu Ty a Ja. Termíny stretnutí sú nasledovné:

- 12. február 2022
- 9. apríl 2022
- 11. jún 2022
- 13. august 2022
- 8. október 2022
- 10. december 2022


   

Výzva na spoločnú modlitbu za odvrátenie pandémie.

Milí čitatelia

Choroba neznáma, ktorá zasiahla celý svet, neobišla ani Slovensko. život sa za krátky čas veľmi zmenil. Ľudia prežívajú obavy i strach o seba, o svojich blízkych i o prácu a s tým spojené finančné zabezpečenie. Nič nám nepomôže v tejto vážnej dobe, len zmena nášho života viac na život duchovný, pokánie, modlitba, láska k Bohu i blížnym a skutky milosrdenstva. Kľaknime si všetci, ktorí si môžeme kľaknúť a modlime sa spoločne každý večer o 20.00h. modlitbu bolestného svätého ruženca a litánií k predrahej krvi nášho Pána Ježiša Krista a prosme nášho nebeského Otca o odpustenie a zmilovanie sa nad nami i nad svetom, kým nie je neskoro, lebo prídu ešte vážnejšie choroby.

 

   

Piesne z neba

Milí čitatelia

Chceli by sme Vás informovať, že sme vydali už v poradí druhé CD s názvom Piesne z neba 2, piesne z oboch CD si môžete vypočuť aj prostredníctvom internetovej stránky YouTube. Tu sú:


Ó Mária, Ty naša hviezda jasná

Milované srdce Božie

Ave Mária

Hajaj a búvaj Ježiško náš - (vianočná pieseň)

Zmiluj sa, Pane Bože náš

Kráčam cestou necestou

Duch môj sa vznáša nad vami

Voláme k tebe, Matka Kristova

Kríž môj je mi ťažký

Duša moja jasá v Bohu mojom Spasitelovi

Mária, Matka Kristova

 

Sú to nádherné skladby, o ktorých Panna Mária povedala nasledovne slová: „Deti moje, počujete zbožné spevy, ktoré Vám boli darované z neba. Áno, tieto slová i hudba sú skrze Ducha svätého darované vám všetkým.“ (posol zo dňa 9. 12. 2017)

Cena za CD je 7€,- +1,40€ poštovné. V prípade Vášho záujmu o zakúpenie CD, prosím objednávajte prostredníctvom kontaktov uvedených na našej stránke. Ďakujeme.

 

   

Doplnené posolstvá

Na našej webovej stránke boli doplnené posolstvá chronologicky od roku 2007 do roku 2016.

Najnovšie posolstvá sú vydávané formou časopisu Ty a Ja - otvorme svoje srdcia Božej láske, ktorý vychádza štvrťročne. V prípade záujmu si môžete časopis objednať na emailovej adrese Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Takisto vyšla aj knižka - Výber z posolstiev, kde je prierez posolstiev za viaceré roky. V prípade záujmu o objednanie knižky nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese.