Výzva na spoločnú modlitbu za odvrátenie pandémie.

Milí čitatelia

Choroba neznáma, ktorá zasiahla celý svet, neobišla ani Slovensko. život sa za krátky čas veľmi zmenil. Ľudia prežívajú obavy i strach o seba, o svojich blízkych i o prácu a s tým spojené finančné zabezpečenie. Nič nám nepomôže v tejto vážnej dobe, len zmena nášho života viac na život duchovný, pokánie, modlitba, láska k Bohu i blížnym a skutky milosrdenstva. Kľaknime si všetci, ktorí si môžeme kľaknúť a modlime sa spoločne každý večer o 20.00h. modlitbu bolestného svätého ruženca a litánií k predrahej krvi nášho Pána Ježiša Krista a prosme nášho nebeského Otca o odpustenie a zmilovanie sa nad nami i nad svetom, kým nie je neskoro, lebo prídu ešte vážnejšie choroby.