’07

Bez pokánia nie ste hodní mojich milostí a zľutovania

11. Marec 2007

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tebe a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, buď silný a pokorný, ži v láske, miluj svojich bratov a sestry, chráň si svoju dušu pred útokmi zla, modli sa a zasväcuj sa môjmu Srdcu.

Čítať ďalej

 
’07

Chráňte si úctu k Matke Sedembolestnej

02. Marec 2007

Buď pochválený brat, priateľ, syn môj. Prichádzam k tebe, aby som ti povedal slová, ktoré chcem povedať. Moja svätosť je nekonečná, moja láska je nekonečná, moje milosrdenstvo je nekonečné, moja štedrosť je večná, moja spravodlivosť je spravodlivá, moje Srdce je otvorené a moja brána do neba je pre všetkých, čo ma milujú a sú spravodliví a žijú podľa mojich Zákonov.

Čítať ďalej

   
’07

Som veľmi, veľmi blízko, moje varovanie je viditeľné

15. Február 2007

Brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová lásky pre ľudské pokolenia. Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa vám ozývam skrze môjho syna a skrze neho vám zosielam moje slová spásy.

Čítať ďalej

   
’07

Človeče sveta, ako málo si ceníš moju obetu!

23. Január 2007

Buď pochválený syn môj, priateľ, brat. Buď v pokoji, lebo Ja viem všetko, čo ťa trápi. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Čítať ďalej

   
’07

Sviatosť manželstva

05. Január 2007

Buď pozdravený brat môj, priateľ, syn. Prichádzam k tebe so slovami chvály a požehnania. Brat môj, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, chcem upozorniť na znesvätenie sviatosti manželstva.

Čítať ďalej

   

Stránka 30 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: