’07

Svätý Jozef, prosíme, pomáhaj nám

28. August 2007

Brat môjho Srdca, prichádzam k tebe s mojím požehnaním. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, Ja, tvoj Ježiš Kristus, ti poviem o mojom živote tesára a kolesára.

Čítať ďalej

 
’07

Žite v posväcujúcej milosti, žite spravodlivo a v láske k blížnemu

16. August 2007

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môjho srdca, viem a poznám tvoju otázku, ktorú nosíš vo svojom srdci. Chceš vedieť o duši, ktorá prišla ku mne v nedeľu.

Čítať ďalej

   
’07

Varujte sa, varujte sa hriechu, myslite na Božiu prítomnosť a spasiteľnú obetu

05. August 2007

Ďakujem ti brat môj, priateľ, syn, že si prijal moje volanie. Brat môjho Srdca, som šťastný, keď prichádzaš ku chorým a pokladáš svoje ruky na chorého. Pamätaj, že vždy, vždy som s tebou a pokladám svoje Sväté ruky skrze tvoje. Prosím ťa, pristupuj ku chorému s nádejou a s láskou.

Čítať ďalej

   
’07

Buďte v očakávaní môjho blízkeho príchodu mojej lásky a spravodlivosti

14. Júl 2007

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj prichádzam v túto nočnú hodinu a prosím ťa, prijmi moje slová lásky.

Brat môjho Srdca, moja túžba je, aby ste prichádzali ku každému, čo túži po mojom dotknutí.

Čítať ďalej

   
’07

Konajte pokánie

01. Júl 2007

Brat môj teraz ti poviem tieto slová pre moje dietky sveta. Ja váš Boh a Spasiteľ sveta vám hovorím, konajte pokánie, pokánie srdca, pokánie svedomia, pokánie tela.

Čítať ďalej

   

Stránka 28 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: