’07

Modlite sa za obrátenie mladých hriešnych duší

30. September 2007

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, prichádzam k tebe a s láskou ti darujem moje slová pre moje deti sveta. Prosím, píš tieto slová pozorne a s láskou ich prijmi.

Čítať ďalej

 
’07

Buďte milosrdný v láske, buďte svedkom pre tých, čo blúdia v tme ťažkého hriechu

27. September 2007

Drahý môj brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu a žehnám ťa. Brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová s láskou a úctou.  Ďakujem ti, že si ma vypočul.

 

Čítať ďalej

   
’07

Bez lásky a úcty človek sa vrhne do veľkého nebezpečenstva

26. September 2007

 

Ja, tvoj Boh a Spasiteľ sveta, prichádzam k tvojmu srdcu a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Som Boh, Stvoriteľ sveta a všetkého, čo je stvorené z mojej svätej vôle a z lásky. Volám preto ľudstvo k pokoju mysle a sŕdc, lebo človek je schopný zničiť zem a tiež veľkú časť ľudskej populácie, ktorá žije vo svete. Volám ľudskú dušu k poslušnosti k Bohu svojmu, lebo ľudská duša žije v nepokoji hriechu.

Čítať ďalej

   
’07

Volám každého, aby prijal dar sľubu a zasväteného srdca

21. September 2007

Buď pochválený, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som, skrze neho, odovzdal moje slová môjmu ľudu. Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a tiež, že s láskou prijímaš moje slová.

Čítať ďalej

   
’07

Žite odovzdaní do mojej svätej vôle a do opatery Matky Bolestnej

15. September 2007

Brat môj, prijmi moje slová pre moje ľudstvo a tvoj slovenský národ. Brat môj, dnes slávite Matku Sedembolestnú – vašu Patrónku tvojho slovenského národa. Brat môj, ako len málo z tvojho národa sa utieka k mojej Matke Bolestnej. Prečo ju tak málo slovenských detí vzýva a uctí si ju?

Čítať ďalej

   

Stránka 27 z 30

 Začiatok  Dozadu  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  Dopredu  Koniec 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: