Konajte pokánie, prosím, konajte pokánie

03. Marec 2009

Buď pozdravený, môj syn a dieťa môjho Srdca. Som tvoja Matka lásky, ktorá klope na tvoje srdce. Dieťa moje, prosím ťa, prijmi moje slová lásky. Ozývam sa ti častejšie, ako bolo ti povedané, preto, lebo čas je naklonený. Dieťa moje, ži k Pánu Bohu odovzdaný a dôveruj mu, On ťa miluje i všetkých, čo sa mu s láskou dieťaťa odovzdávajú. Čas, moje dieťa, je už veľmi, veľmi blízko, ten čas, ktorý som ti oznámila je nad tebou a všetkými. Pán ti dáva milosť, aby si hlásal o pokání, ty však konaj pokánie prvý; Sám musíš konať svoje pokánie a žiť v očakávaní i tí, čo sú s tebou.

Dieťa moje, svet, ktorý sa rúti nesmiernou rýchlosťou do sebazničenia, a tak zničí všetko, čo ľudstvo vytvorilo pyšne a hrdo sa pozdvihovalo nad Božie plány stvorenstva, bude zničené a udupané kopytami démonických koní, ktoré vstúpia na scénu sveta. Dieťa moje i vy, ktorí sa mi zasväcujete, ste zatienení duchom temna. Mnohí, mnohí odpadnú od pravej viery; i sa stáva, tak je. Môj drahý Syn príde v sláve, ale veľmi, veľmi málo verných nájde na tomto svete. Drahý môj syn, keby si videl to, čo Božie oči vidia vo svete, to zlo, tvoje srdce by zlyhalo od údesu! Áno, dieťa moje, hrozne ťažké skutky sa dejú vo svete a svätý láskavý Boh pozerá na toto všetko, čo je medzi ľudstvom. Božia svätosť pozná ľudské srdcia a tiež koná podľa nich.

Dieťa moje, počúvaj slová Pánove a dobre si ich zapíš!

 

Ja, váš Boh, ktorý sa skláňam k vašej úbohosti, lebo ste odovzdali svoju vôľu a bytie diablovi sveta a podsvetia. Vaše srdcia sú cestou démonov, ktorý zvádzajú vaše duše do zatratenia a ešte konáte skrze nich zlo pre moje deti, ktoré chcú žiť pre moju slávu. Preto vám všetkým hovorím, tým, čo konajú zlo a pohoršenie, že príde môj hnev na vás všetkých.

Ja som tvoj Boh, ktorý je tvojím Pánom, som tvojím Životom i Koncom, som tvojím Pánom i Otcom, som tvojím Obhajcom i Sudcom, Ja som Ja, som Boh, ktorý začína konať pre slávu Syna, ktorý bol umučený a pochovaný, ale Ja som ho tretieho dňa vzkriesil podľa prorokov. Prichádza tento môj Syn, aby súdil končiny zeme; nech sa tak stane. Moja pravica je položená na zem, ktorá bude musieť pykať za svoje ťažké hriechy. Krv a slzy, toto je zem, ktorá volá; toto je zem, ktorá je presiaknutá nevinnou krvou; toto je tá zem, ktorá je presiaknutá potom tých, čo otrocky pracujú a za malú plácu; toto je zem, ktorá vydá slzy matiek, ktoré slzili nad svojimi synmi a dcérami, mužmi, ktorí zomierali v bojoch krvavých; toto je svet, kde krv volá po mojej odplate tých mojich verných a detí, ktoré boli a sú zabíjané i v tomto čase.

Veru, beda svetu, veru beda za hriešnosť, ktorá sa valí svetom, za nevšímavosť, za nelásku, za tvrdosť srdca a svedomia, za domýšľavosť, za rúhačstvo, za ponižovanie, za opovrhovanie, za krv neviniatok, za smilstvo, za neveru, za vraždy, utrpenie, za bezbožnosť, za bezcudnosť, za chamtivosť, za lakomosť a iné, iné, iné hriechy srdca a myšlienok. Ja som vás Boh, ktorý spúšťa svojich anjelov môjho veľkého a milostivého, svätého, spravodlivého rozhodnutia, aby človek spoznal moju prítomnosť a blízkosť, že len jeden je tvoj Boh.

Dieťa moje zlaté, toto sú slová Boha svätého. Dieťa moje, človek by sa mal zmeniť a kajať sa v bázni pred Božou spravodlivosťou. Bojte sa dňa, keď príde čas zúčtovania. Ten čas je blízko, veľmi blízko. Moje deti sveta ma nepočúvajú, len málo je tých, čo tak konajú a žijú podľa mojich slov. Veru tak je ako hovorí môj drahý Syn Ježiš Kristus: „Prídem nečakane a moja spravodlivosť bude veľká!“

Preto vás volám, moje deti, konajte pokánie, konajte pokánie, prosím, konajte pokánie, lebo diabol bude mať hojnú úrodu!!!

 

 

Dieťa moje, toto sú moje i Božie slová, ďakujeme, že si nás vypočul. Žehnám ťa v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tvoja Matka lásky.

Svet je blízko pekelného ohňa

23. Február 2009

Môj drahý syn, volám ťa, volám ťa k písaniu mojich slov. Volám všetkých, čo milujú môjho drahého Syna Ježiša Krista, aby prijali moje slová lásky. Ja, vaša Matka lásky, sa ozývam skrze môjho syna, aby som vás varovala pred potupou vášho ducha, a tak vás mohla varovať pred satanovou mocou, ktorá vás všetkých obklopuje. Syn môj, čas ktorý žiješ, je časom zlých duchov, ktorí zvádzajú tisíce a tisíce duší do zatratenia. Dieťa moje, prosím ťa, hovor o mojom bolestnom rozpoložení za duše, ktoré smerujú do zatratenia. Preto ešte raz mi dal silu – tú, ktorú ti dávam od môjho Syna Ježiša Krista, tebe môj syn a dieťa moje, aby diabol menom Arhušim hovoril to, čo sa má stať s dušami, ktoré sú blízko pekla, lebo svet je blízko ohňa pekelného.

 

Syn môj, modli sa túto modlitbu: Ó, môj Bože svätý, dovoľ, prosím, skrze moju svätú Matku lásky to, čo chceš ty dopustiť na svojho služobníka a tvojho syna, priateľa a brata. Amen. Amen. Amen. Amen.“

 

Arhušim: Čo chceš, ty darebák odo mňa! Čo, ty červ, ktorý si vznikol bez lásky!

Brat Jozef:  Čuš, ty bezbožné stvorenie!

 

A: Ja nie som bezbožník, lebo ja poznám Boha, ktorý ma stvoril. Ale ty si bezbožník, lebo mátaš v nepoznaní Boha, veríš niečomu, čo nepoznáš a veríš tomu, čo nevidíš. Ako mi to chceš vysvetliť ?! (smiech)

 

J:  Verím v svojho Pána Boha i keď ho moje srdce nevidí, ale cíti Božiu lásku. Poznám Syna človeka, môjho Spasiteľa a môjho Brata. Verím, že som Boží syn, lebo Boh je môj drahý Otec a darca môjho pozemského života i večného. Ty ma nepokúšaj v mojej viere, lebo Pán je môj Boh a Spasiteľ, je to moja večná Láska, je to môj Brat, ktorý ma neopustí!

 

A: Musím hovoriť skrze tú ženu, ktorá je tvojou Ochrankyňou a Orodovnicou. Ty tiež si hriešny a my poznáme tvoje viny, ale táto žena je silná a všetko vyprosí u toho tam hore. Čo chceš odo mňa, nebudem odpovedať na tvoju otázku!

J:   Hovor to, čo chcem od teba počuť! Prečo je toľko samovrážd?!

 

A:  (smiech) Ty to nevieš, ty Bohu milý a vševediaci, prečo je toľko samovrážd!? (smiech)

 

J:   Hovor, ty klamár!

 

A:  Som ten, čo zvádza duše do tmy, beznádeje. Ja poznám duše ľudské, ktoré sa mi odovzdajú, poznám ich mysle, ktoré sa od Boha, toho tam hore, vzďaľujú. Ten tam hore dáva a porúča, ale nič nerobí (smiech). Ale my konáme, my konáme vo všetkom, čo môžeme. Ja som ten, čo berie nádej a stráca svoj život, som démon, čo vrhá dušu do temnôt aj keď ten, tam hore chce, aby jeho čierna duša žila, moja temnota je silnejšia a mocnejšia. Pýtaš sa ako je to možné?! Lebo modlitba pomoci chýba tej duši. Áno, (smiech) človek sa málo modlí (smiech).

Pýtaš sa, prečo je toľko havárií na cestách a chorôb?! Ja som rád, ja som rád, že toľko krvi a nešťastia je vôkol teba (smiech). To je dobre, to je dobre! Ľudia sú málo verní a neveria v toho, čo vládne tam hore a jeho milosť je zbytočná, lebo každú tretiu milosť zmaríme, ktorá sa vrhá od Boha tam zhora na človeka (smiech) pre nevernosť a malú vieru (smiech).

Som démon, ktorý nenávidí človeka i teba.... musím hovoriť skrze Božiu moc... áno som ten, čo ničí ľudské obydlia a ničí i životy bezbožníkov. Mnohí kresťania sa rúhajú Bohu, tomu tam hore a ja som tak silnejší a mocnejší (smiech).

Musím hovoriť...... keby človek a kresťan sa poklonil pred krížom (prejavy odporu) syčím a zlosť je veľká...... nemôžem hovoriť o kríži! Ale musím!...... Boh, ten tam hore, vypočuje ich nárek a prosbu, lebo kríž, ktorý neznáša celé peklo, je znakom nádeje a svätosti.... musím hovoriť skrze moc tam hore....... Ale človek sa rúha a nám to dobre koná, tisíce ľudí sú v našom područí a naša sila je deň čo deň silnejšia!! (smiech)

Tebe, ty hnida biela, Božou mocou chránená, tebe musím povedať, ty buď Bohu tam hore vďačný, lebo my by sme ťa zničili a roztrhali. Ty si náš nepriateľ, my ťa budeme podrážať a škodiť ti, to si buď istý!

To, čo si s Božou mocou začal, my sme začali tiež konať. Ty sám si klesol duchovne a tvoje súkromie, tvoj život, tvoja rodina, tvoja práca, tvoji priatelia, známi, sa odklonili od teba a sklamali ťa (smiech); to je moja práca! (smiech)

Som démon, ktorý zvádza a ničí; som ten, čo vládne okolo ľudských sŕdc. Teba zvádzam, ale mnoho modlitieb je za teba a si vo veľkom duchovnom obklopení ochrany. Som diabol, ktorý zvádza duše pokrstených a zvádza ich úspešne. Darí sa mi získavať duše pokrstených (smiech) pre plytkosť viery v nich! (smiech)

Beda, hovorí ten, čo sedí hore, beda tým, čo majú chrániť moje ovečky! Beda všetkým, čo len jednu ovcu stratili a nešli ju hľadať (smiech) a oni nešli a strácajú stovky ovečiek!! Beda, áno, veru beda im (smiech), ich pýcha a hrdosť a vedomosť, že sú tí, čo sú vyvolení a študovaní. Zaoberajú sa vedomosťami a štúdiom biblie a Písma; čím študovanejší, tým chladnejšie je ich srdce; čím múdrejší, tým hlboko zaostalí za umom ľudským. Toto je naša úloha, toto je náš cieľ! Mnohí kňazi študujú a mnohí biskupi starosti majú o pozemské statky; to je pre nás, tu dole, výhrou! (smiech)

Čo odo mňa ešte chceš, ty biely červ v mojom oku?!

J:  Čo bude s týmto svetom, ale hovor pravdu skrze Matku lásky, Pannu Máriu, hovor!

 

A:  Ty červ, nenávidím ťa! Boh ti dáva, ten tam hore, veľké milosti.

Svet je svetom techniky a ľudských výmyslov. Veľa výmyslov a vynálezov je odo mňa, a tak človeku škodia. Zakrátko človek sa dostane do chaosu a tmy, ktorá bude tmou našou. Táto tma bude hostinou pre nás, z pekla, budeme sa hostiť na dušiach ľudských, ktoré zahynú v túto dobu pre svoje hriechy ťažké! (smiech)

Hovorím ti, že peklo bude mať veľký počet duší, veľkú úrodu duší a to je dobre, to je dobre! (smiech) Mnohí sú šetrní a držia svoje bohatstvo pod svojou ochranou, ale zbytočná je ich námaha, zbytočná ich špora, lebo ten, čo vyšiel z nás, ten sa postará o všetko, aby človek bol závislý na našom rozhodovaní. Všetci tí, čo zostanú pod ťarchou peňazí a účtov, budú ešte viac zaslepení, a tak podľahnú nám, to je naša úloha a cieľ! (smiech)

 

J:   Čo sa smeješ!

 

A: Preto sa smejem, lebo to chcem! Som ten, čo je démon zvádzania a mne sa to darí vo    veľkom (smiech). Človeku, ktorý sa modlí a nie je odovzdaný tomu tam hore a slovu, čo hovoril ten, čo bol pribitý na kríži, je zbytočné jeho úsilie, je zbytočné jeho hovorenie, aký som a aký budem, lebo zostane taký, aký je! (smiech) Som démon, ktorý vás zvádza a končí mnoho duší v pekelnom objatí! (smiech)

Ty červ biely, ktorý si nám len na ťarchu a škodíš nám. Si ten biely červ, ktorého potrebujeme zašľapnúť a zničiť, ty hnida, ktorá nás trápi, ty duch, ktorý nás ožiaruje svetlom pokory. My ťa budeme ničiť a škodiť, ale tá, čo nám prikazuje hovoriť, tá ťa ochraňuje i s tým, čo sa nezmyselne obetoval za človeka. Preto je naše kráľovstvo pekla oslabené. Peklo je diera a priepasť hrozná. I my, čo sme súčasťou pekla, sa hrozíme tohto miesta.

Človek, ktorý žije a hreší, slobodne sa dopúšťa hriechu a straty Božieho svetla, ktoré chráni dušu pred našou mocou. Toto svetlo je svetlom toho, čo sa obetoval za spásu. Och, akú bolesť pociťujem pri tomto slove! Keď človek stratí túto milosť svetla, naša moc nastupuje a naša tma opantá človeka a zvádza do priepasti pekelnej. Tisíce, tisíce duší sú zviazané touto tmou a táto tma ich ťahá do priepasti (smiech).

Modlitba, modlitba je pre nás veľmi nebezpečná.....musím hovoriť......modlitba ruženca – táto modlitba je veľmi silná a zaháňa nás do pekiel. Ale my máme pre toto už vynález, ty červ to poznáš, lebo ti to bolo oznámené. Ale to tak ľahko nebude možné zničiť a zakázať, lebo my máme silu a moc. Stovky kňazov a biskupov sú nápomocní týmto zväzkom a spoločenstvám, kde ruženec sa odmieta modliť (smiech). Toto je naša úloha. Ty červ, ty to poznáš, ty to poznáš, nenávidíme ťa.

J: Hovor!

 

A:  Áno, ruženec, je naša veľká záťaž a modlitba vo viacerých spolkoch nám koná bolesť a ničí naše plány. Čím menej o ruženci budú vedieť mladí, tým lepšie pre nás, tu dole. Musíme bojovať proti modlitbe ruženca viac a viac. Začína sa nám dariť, to je veľmi, veľmi dobre! Čistota srdca človeka, to je pre démona prehra, a preto pracuje na tom, aby zničil v človekovi čistotu ducha démonickou škvrnou – hriechom.

 

 

Drahý môj syn, ďakujem ti, že si vytrval a prijal moje slová a tie, ktoré z moci Boha svätého musel hovoriť démon a démoni. Toto dovoľujem rozšíriť i k mojim deťom, touto cestou pozdravujem všetkých, čo ma milujú. Som s vami v tejto ťažkej skúšobnej a očistnej dobe. Buďte silní a čistého srdca. Som s vami. Amen.

Všetci ľudia uzrú znamenie kríža a znamenie Syna človeka

25. Január 2009

Píš môj malý syn, prišla som k tebe, aby som ti oznámila posolstvo o Božej spravodlivosti a lásky. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie.

Syn môj, som tvoja Matka lásky, bdiem nad tebou, modlím sa za teba a vyprosujem pre teba potrebné milosti spásy. Dieťa moje, sľúbila som ti, že budem sa ti prihovárať každé dva mesiace, ale moja úloha, ktorú mi dal môj drahý Svätý Syn Ježiš Kristus, je potrebná, a preto sa ti prihováram častejšie ako som už ti oznámila.

Spasiteľ sveta mi oznámil čas, ktorý je už tu; tento čas bude vo svete posledným, ale aj prvým dňom. Dieťa moje, oznamuj, že Pán prichádza v sláve Božej, môj Syn je už na ceste, aby zaujal miesto všeobecného Kráľa kráľov. Ešte prv než toto príde, začne čas premeny človeka. Každý jednotlivec spozná svoju biedu ducha, ale i tela. Všetci ľudia uzrú znamenie kríža a znamenie Syna človeka. Hovor, syn môj, že čas utrpenia a očisty ohňom je nad vami. Žite preto s Pánom Bohom svätým v priateľstve a tiež so svojimi blížnymi. Nepite alkohol a nezabávajte sa, nezaťažujte sa zbytočnosťami, ale sa spojte so svojím Nebeským Otcom a Spasiteľom sveta, kajajte sa zo svojich hriechov a počúvajte hlas svojho Boha Trojjediného.

Drahý môj syn, ja som Matka lásky, som veľmi, veľmi smutná z človeka sveta ako málo si váži Večnú lásku a svoje budúce žitie s ňou. Odmieta Boha Svätého a uráža jeho svätosť, vysmievajú sa z Božích zákonov, a tak vrhajú tieň Božej spravodlivosti. Veru, dieťa moje, človek je veľmi trúfalý a hriešny. Veľmi, veľmi sa rúhajú svätému Bohu a diabol, ten je spokojný so svojou prácou, ktorú koná v srdci človeka.

Nebeský Pán a Boh svätý je veľmi znepokojený so stavom ľudských duší. Dieťa moje, zo sveta odchádzajú milióny duší do zatratenia. Počúvaj, čo hovorím, dieťa moje – milióny duší a Svätá Cirkev mlčí. Prečo mlčí o tomto úbohom ľudskom stave hriechu, prečo nehovoria o nebezpečenstve hriechu moji kňazi, prečo zamlčujú pravdu o pekle?!

Som zarmútená nad stavom, v ktorom sa nachádzajú úbohé duše kňazov. Áno som smutná, že mnohí moji kňazi viac času plytvajú na štúdiách a svetských záujmoch akoby sa starali o svätosť ich duše, a tak sa viac priblížili k svojmu Bohu a Spasiteľovi. Svätá Cirkev je ako v hustej hmle, ktorá vystupuje do neba, ale vždy sa vracia na zem. Táto hmla vychádza zo sŕdc tých kňazov, biskupov ako i rehoľníkov, ktorí nežijú naplno pre svoje poslanie, ale žijú viac pre pohodlie svetské a dokonca i poškvrnené srdcia nečistotou smilstva a chamtivosti. Beda a ešte raz beda im! Modlite sa za týchto kňazov, ktorí pribíjajú Svätú Cirkev na kríž. Modlite sa za kňazov a rehoľníkov. Sľubovali chudobu a žijú v pohodlí, sľubovali oddanosť a žijú oddaní svetu, sľubovali poslušnosť Svätej Cirkvi a poslúchajú svet, ktorý je svetom hriechu. Toto sú rehoľníci a rehoľnice, kde sa vytratila z ich sŕdc láska, úcta, oddanosť, trpezlivosť, pokora, modlitba, ochota, ale do ich sŕdc vstúpila pýcha, ktorá je tou chorobou i u všetkých mojich zasvätených. Pýcha vládne v celom svete, len málo jednotlivcov sa uchránilo od pýchy. Som veľmi smutná, že tak málo lásky vládne v srdciach mojich zasvätených detí. Odmietajú všetko, čo je odo mňa a všetko hodia do ohňa, čo nie je schválené Svätou Cirkvou. Och, nerozumní, či prví učeníci, ktorí písali Božie slovo, mali schválenie Svätou Cirkvou?! Sami spoznajú svoj omyl. Tak, dieťa moje, preto Pán rozhodol tak, ako rozhodol.

 

Drahý môj syn, teraz ťa prepúšťam v pokoji a ďakujem ti za tvoju výdrž. Som s tebou, žehnám teba i celú tvoju rodinu. Tvoja Matka lásky.

Dom Božej lásky

20. Január 2009

Pozdravujem ťa, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som sa dotkol tvojej duše, skrze ňu ťa pozdravujem a žehnám.

Brat môj, tvoje srdce je v nepokoji a voláš ma o radu a pomoc. Áno, vypočul som tvoje volanie a tak sa ti prihováram.

Každý dom /Domy Božej lásky/ musí mať spojitosť s druhým domom, a tak budete tvoriť bratstvo Božej lásky. Spoločne si pomáhajte, spoločne sa raďte, spoločne sa modlite, spoločne chodievajte na miesta pútnické a tam hovorte o vašom spoločenstve. Nech tí, čo vykonajú akt lásky, nech tak všetko odovzdajú do mojej svätosti a zasvätia všetko môjmu Srdcu a Srdcu mojej svätej Matky. Všetko mi darujte, všetko mi odovzdajte a Ja budem s vami až do dňa slávy, keď uzrú vaše oči deň slávny. Nesmiete  smútiť za vecami svetskými, nesmiete lipnúť na svojej práci a túžiť po pohodlí vášho života. Ten, čo bude si chcieť zachovať život, stratí ho. Ste moje deti a bratia a sestry. Hovorím vám (komu hovorím), tieto slová patria tým, čo sú mi verní, ale nie oddaní. Ja som váš Boh, ktorý vás sleduje a počúva i to, čo je skryté vo vašom srdci. Brat môj, tvoje srdce sa ma pýta ako bude s tými domami, ktoré budú od seba vzdialené. Všetky domy musia byť súčasťou spoločenstva a tak, aby sa nevzdialili od učenia svätej Cirkvi. Nesmiete sa oddeliť od seba, ale aby ste si spoločne pomáhali a raz za dva mesiace sa schádzali na spoločných modlitbách a povzbudeniach.

Brat môj, ty buď silný a ja ti budem hovoriť slová lásky. Žehnám všetkých tých, čo sú mi odovzdaní a verní pre spoločenstvo Božej lásky.

Tí, čo prídu do domu Božej lásky a zotrvajú v pokoji a láske, spoznajú moju blízkosť a veľa uvidia vo svojom srdci.

Obraciam sa na všetkých mojich verných - sestry  a bratov, počúvajte môjho brata a žite v poslušnosti a úcte. Strážte si čistotu srdca a žite podľa mojich zákonov. V dome Božej lásky nesmie žiť ten, čo zapríčiňuje hriech, tento musí byť vylúčený a opustiť toto spoločenstvo. Všetko však musíte konať s láskou! Pozor si dávajte na hriech jazyka. Pozor si dávajte na tento nešvár, ktorý je hriechom ťažkým a mne vášmu Pánu Bohu a mojej svätosti sa veľmi protiví. Veru, hovorím vám, miesto nemá v tomto spoločenstve ani ten, čo bude ponižovať a nechce sa mu pracovať. Všetci musíte byť pracovití, aby ste prežili ťažkú dobu, ktorá príde ako blesk! Veru, hovorím ti, brat môj, miesto tu nemajú i lakomí, lebo všetko patrí všetkým a lakomosť je démonická ľstivosť!

Toto miesto bude sväté a svätosť bude ožarovať vás všetkých - modlitba a chvály, pokora a láska, úprimnosť a čisté srdce, úsmev a žiarivé oči duše, milovanie svätosti a utiekanie sa k Matke Božej – Matke lásky.

Milujem všetkých, milujem vás a prajem si vaše šťastie a život vás všetkých. Modlite sa, žite čisto, vo svätosti.

 

Brat môj, ďakujem ti za tvoju výdrž, ktorú si mi daroval. Som tvoj Boh a Spasiteľ i Duch Svätý. Amen.

Svet je veľmi zradný a nebezpečný pre dušu človeka

01. Január 2009

Pozdravujem ťa, syn môj drahý, prihováram sa k tebe, ja, tvoja Matka lásky, v tento deň, ktorý je dňom začínajúcim vo svete nový rok 2009. Milujem ťa, dieťa moje, a preto môžem sa ti prihovárať tak, ako som ti sľúbila.

Dnes ste vstúpili do nového roka a ja prichádzam ku každej duši, aby som ju mohla požehnať a podporiť do roku, ktorý práve začína. Dieťa moje i teba žehnám i všetkých tvojich bratov a sestry v spoločenstve i celú tvoju rodinu. Dieťa moje, tvoje srdce žije v smútku a v nepokoji, nebuď smutný za svojou prácou, lebo môj drahý Syn má pre teba úlohu veľmi dôležitú. Viem, že tvoja túžba pracovať s drevom je silná. Pozri na čas, ktorý bol, keď som žila v Nazarete, s mojím mužom a so Synom Ježišom, ktorý pomáhal Jozefovi. A neskôr i pracoval a zarábal na živobytie. Môj drahý Syn sa naučil vyrábať a prerábať všetko, čo bolo v tej dobe potrebné. Bol tesárom, kolárom, stolárom i zámočníkom - v tejto dobe označované za remeslo. Tak, môj drahý syn a dieťa moje, môj drahý Syn Ježiš pracoval a dobre poznal toto remeslo dreva i železa. Pracoval do doby, kým ho nezavolal Svätý Boh a Otec. Prišiel večer domov a povedal mi: „Matka prišiel čas, aby som odišiel z domu a oslávil svojho Nebeského Otca a Otec oslávi mňa.“ Od tej chvíle zanechal svoju prácu a začal chodiť a oznamovať Božie kráľovstvo. Preto ťa prosím, obráť sa k môjmu drahému Synovi Ježišovi a volaj ho, aby ťa obdaril silou a svätosťou. Buď silou mojou, tvojej Matky lásky, buď svetlom tým, čo blúdia, buď ústami môjho drahého Syna Ježiša, buď cestou, po ktorej budú kráčať tí, čo nepoznajú cestu k Pánu Bohu, buď nádejou pre tých, čo zúfajú a nepoznajú cieľ.

Dieťa moje, povedz každému, čo patrí do rodiny Božej lásky, aby žili viac odovzdane pre môjho Syna Ježiša Krista, nech sa vyslobodia od zlozvykov svetských a odovzdávajú celé srdce Bohu Trojjedinému. I ty, moje dieťa, buď celý Boží, buď synom Boha Trojjediného, celé srdce nech je odovzdané a bije len pre Božiu lásku. Kto si myslí, že môže žiť pre jedno či druhé navzájom, je vo veľkom nebezpečenstve klamstva a podvodu od satanovej moci!

Svet, dieťa moje, je veľmi zradný a nebezpečný pre dušu človeka. Vo svete je mnoho démonov zla, ktorý zvádzajú ľudské duše so všelijakými chytákmi a lapačmi, čo sú vo svete: každý, kto túži vlastniť a mať čo najviac, zarobiť čo najviac, žiť ľahko a pohodlne, žiť nečisto a v zábavách, túžiť po lesku svetskom, uprednostňovať svetské pred Božím. Dieťa moje, už tisíce a tisíce duší prešlo bránou pekla, lebo prijalo diabolské ponuky sveta a odmietli Božie.

Veru, tak je to s človekom v tejto dobe. Nikto sa nechce vzdať svojich vymožeností a majetku, každý sa drží toho, čo vlastní, ale syn môj, dokedy ešte tak bude, poznáme tu v nebi.

Pozdravujem všetkých členov Božej lásky a vyprosujem im Božiu pomoc a svätosť. Volám k vám, moji drahí, odovzdajte Pánovi svoje srdcia a žite celkom pre neho. Ste zasvätení a slobodne ste sa rozhodli plniť Božiu vôľu; prosím plňte ju a budete šťastní.

 

Nech je zvelebený  Boh naveky.

Nech je zvelebené jeho dielo lásky.

Nech je zvelebený Ježiš Kristus až naveky.

Nech je zvelebené jeho Meno.

 

Nech je zvelebená jeho svätosť a milosrdenstvo až naveky.

Stránka 2 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: