Ja milujem Cirkev pravoslávnu i rímsko-katolícku, či grécko-katolícku i ostatné, ktoré ma uctievajú

29. Október 2008

Prichádzam k tvojmu srdcu, dieťa moje sklamané a srdcom bolestné. Ja, tvoja Matka neba, som s tebou a moje milosti lásky ti darujem. Dieťa moje, zotrvaj silný a verný môjmu drahému synovi Ježišovi, zotrvaj v láske k môjmu drahému synovi, ktorý tak veľmi, veľmi smúti Duchom nad svetom, v ktorom žiješ.

 

Dieťa, teraz hovorí môj drahý Syn Ježiš a Pán tvojho srdca.

Brat môj, viem, že tvoje srdce je verné mojej svätej Cirkvi a si oddaným môjho Srdca. Teraz ti pošepnem tieto slová. Ja som založil Cirkev, ktorá mala byť jednotná a svätá. Moja Cirkev je svätá a veľká, moja Cirkev je svätá a mocná. Niet mocnosti, ktoré by zničili moju Cirkev, niet pekelných síl, čo by prevrátili svoju moc a zničili moju svätú Cirkev.

Čas – začiatok bol jednotný i Čas konečný – Cirkev bude jednotná. Ja milujem pravoslávnu i rímsko-katolícku, či grécko-katolícku i ostatné, ktoré ma uctievajú. Dieťa moje, každý, kto hľadá pravdu a miesto svojej duše, nech hľadá. Brat môj,  Ja som Cirkev. Ja som ten, čo oživuje svätú Cirkev. Len tí, čo konali a vykonali rozdelenie mojej svätej Cirkvi sa spreneverili a sami sa dostali tam, kde budú až do skončenia sveta, v mučivých trápeniach a v ohni očistca, lebo roztrhali moje telo druhýkrát! Veru, hovorím ti, veľa výbojov a útokov je voči pravoslávnej Cirkvi. Ja ti však hovorím, mnohí verní s tohto stáda sú už v mojej sláve, veru tak je.

 

Brat môj, ďakujem ti, za tvoju vytrvalosť. Žehnám ťa a milujem ťa. Tvoj brat Ježiš. Amen.

Stránka 3 z 3

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: