2008

Príďte ku mne, príďte k mojmu synovi

Buď pochválený, moje drahé dieťa, ozývam sa ti ja, tvoja Matka lásky. Ďakujem ti, moje dieťa, že si prijal moje volanie. Dieťa moje, prichádzam k tebe, aby som ťa povzbudila k láske a modlitbe. Modli sa a pros môjho Syna Ježiša Krista, modli sa a pros nášho Pána Boha a Otca. Ver mi, že nebeský Otec pozná všetko a vie čo potrebuješ.

Dieťa moje, som smutná nad pohľadom, ktorý človek koná. Mnohí sa chcú Bohu svätému zasvätiť, ale nevedia odpustiť, nevedia sa odlúčiť od sveta rušného a hriešneho, nevedia pochopiť, čo vlastne od nich Pán žiada, lebo stále lipnú na pozemských veciach. Malá viera je v človeku. Pán vám dáva svoje Srdce, volá vás, aby ste žili pre Božie dielo. Kto môže, nech vstúpi do tohto domu, aby Boh svätý mohol zostúpiť k vám, k tomuto spoločenstvu a dávať svoje veľké milosti. Blahoslavení sú, čo sú a žijú v tomto dome. Buďte na pozore, buďte na pozore pred touto dobou zla a klamstva. Každý, kto upadne v hmotu a srdce ovládne túžba vlastniť, bude zaslepený, a tak stratí svetlo svojho svätého Pána Boha.

Každý, kto neodovzdá sa celý pre Pána, neodovzdá vlastne nič. Sebaklamstvo a sebauspokojenie, toto je doba, ktorá je s týmto klamstvom naplnená. Človek nemôže sedieť na dvoch stoličkách, nemôže volať: „Ó Pane, ako ťa milujem“ a na druhej strane: „Ó peniaze a moja práca, ako vás potrebujem“! Diabol má radosť a úspech z týchto ľudí, lebo stačí mu len podať svoju zákernú ruku a duša je jeho! Ja, vaša Matka, sa prihováram k svojmu svätému Synovi Ježišovi a prosím ho o pomoc.

Teraz ti poviem, dieťa moje, čo príde, ak sa nezmení človek sveta. Dieťa moje, svet je vo veľkom víre a tmavom smogu hriechu. Človek zavrhol svojho Stvoriteľa, odmieta Spasiteľa a Duch Svätý je urážaný v celom svete. Pán povedal: „Človek je veľmi, veľmi hriešny, ťažké hriechy sa valia na človeka a človek sa odvracia od cnosti a poriadku. Hriech je človeku milší ako čistota,“ preto Pán povedal: „Prídem so svojim hnevom na zem a môj hlas budú počuť všetci, dobrí i zlí. Vložím do úst mojich verných slová, ktoré vyslovia ich ústa. Beda, beda, ešte raz beda zemi, kde ma znevažovali a zneuctili si ma. Príde čierny had, ktorý opáše zem a bude ju sťahovať svojou silou, vzniknú zemetrasenia, ohne vyšľahnú zo zeme, tma, ktorá vznikne z ohňa, pohltí tú zem. Potom príde ďalší trest, a to démon oblečený v zlatom obleku bude sa blyšťať a kam stúpne, prenikne zloba a nenávisť. Svet bude ponorený do šialenstva a nerozumu. Potom príde démon skazy, všetko bude zničené, a tak ruiny z miest sa stanú. Príde ten, čo váhy držať bude, toto je ten, čo vyberať dane bude, aké ešte tu neboli, príde ten, čo žije na zemi, ale i v mori, ten bude sužovať zem, ale i more. Drahota, dane, toto je len zlomok toho, čo príde na hriešny svet.“

 

 

Otvárajte domy a viac píšte v mojom časopise o týchto domoch. Volajte moje deti do týchto domov. Volám každého, kto chce mi odovzdať svoje srdce, volám všetkých, čo túžia žiť blízko mňa, vašej Matky lásky a môjho drahého Syna Ježiša Krista. Svet vám dáva dočasné uspokojenie, ale i bolesť a smútok, neistotu, ale ja vám dávam svoju lásku a môj Syn vám dáva večnosť istú. Príďte ku mne, príďte k môjmu Synovi. Odovzdajte sa nám a buďte mojimi služobníkmi môjho Srdca a Srdca môjho milého Syna Ježiša Krista. Pristúpte bližšie a vstúpte do spoločenstva Božej lásky, ja som s vami a modlím sa s vami za pokoj a obrátenie sveta. Milujem vás, príďte vy, čo vaše srdce túži byť pri mne a pracovať pre môjho Syna Ježiša Krista a večnosť. Žehnám vás, ja, vaša Matka lásky Mária.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: