2008

Šírte modlitbu ruženca a úctu k vašej svätej Matke

Prichádzam k tvojmu srdcu, ktoré je mi odovzdané. Áno, ja som, tvoja Matka lásky. Dieťa moje, som s tebou a skrývam si ťa pred útokmi zlého ducha. Dieťa moje, prosím ťa, modli sa, modli sa, modli sa svätý ruženec. V modlitbe nájdeš radosť a silu, s modlitbou si spojený s Pánom Bohom a mojím Synom Ježišom Kristom. Pamätaj, že keď tvoja ľudská prirodzenosť ťa bude opúšťať a príde do tvojho vnútra neistota, beznádej, pocit samoty a smútku, vždy prijmi odo mňa tento svätý ruženec a modli sa, ja som blízko, vždy podávam pomocnú ruku.

Tento svet, syn môj, vytláča modlitbu ruženca. V mnohých spoločenstvách odmietajú modlitbu svätého ruženca. Táto modlitba ruženca má veľkú silu, ktorá zráža satanovu moc do pekiel. Preto hovor, syn môj, že bez modlitby svätého ruženca bude triumfovať satan a jeho spojenci.

 

Táto doba dokonca odsúva moje meno Mária, oroduj za nás, táto doba, ktorá je dobou satana, je hroznou a ešte len príde čas súženia. Prosím ťa, syn môj, hovor o modlitbe a hovor, že ja som Zornica v tmavom svete, som tá, čo pošliape hlavu hada, som tá, čo pripravuje cestu svojmu Synovi a vášmu Spasiteľovi. Satan dobre pozná dejiny a vie, že sa mu kráti čas, preto robí všetko, aby ma dostal z cesty, ktorú mu hatím, a tak mu dávam bolestné prekážky. Pozorní však buďte, aby ma nezneuctili a odložili nabok, ako sa to deje vo svete. Tieto spoločenstvá, ktoré chvália Pána, nie sú spoločenstvá sväté, ale len pod zásterkou toho, čo chce, aby sa úcta celkom vytratila ku mne. Chváliť Pána je veľmi dobré, ale v mnohých prípadoch je to len povrchná viera. Láska, svätosť, pokora, pokánie, dobré skutky – toto tu však chýba. Ja som satanovi tŕňom v oku, on pozná moju moc, ktorú som dostala od svätého Pána Boha. Preto vás prosím ako vaše spoločenstvo: šírte modlitbu ruženca a úctu k vašej svätej Matke. Bez modlitby a úcty ku mne, bude mať satan oveľa ľahší a voľnejší priestor do ľudských duší!

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: