2008

Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu.

Buď pozdravený, brat môjho Srdca, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Ďakujem ti za tvoje modlitby a prosby, ďakujem ti, že mi otváraš svoje srdce, ďakujem ti, že sa ku mne prihováraš a s dôverou mi hovoríš o všetkom, čo ťa trápi. Milujem ťa, brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová ako od svojho brata, ktorý ťa miluje a praje si len tvoje dobro.

 

Nech každý pokrstený, ktorý je odovzdaný do mojej svätej vôle a chráni sa hriechu, nech sa raduje, lebo je dedičom Božieho kráľovstva.

Brat môj, Ja som Boh a Spasiteľ, milujem svoj ľud, ale veľmi, veľmi sa vzďaľuje od svätosti a úcty. Som smutný, keď moje eucharistické Telo je znesvätené a urážané hriechom nedôvery a malej lásky. Som smutný, že moji verní odovzdávajú svoju vieru modernizácii, a tak všetko končí v neúcte.

Brat môj, moje Božské Srdce je otvorené pre každého človeka. Milujem duše, ktoré som stvoril a spasil. Som však smutný, keď človek sa zameriava len na pozemské veci a na duchovné už nemá síl a času.

Brat môj, či som už nepovedal, že táto doba je dobou zlodejskou? Či táto doba, ktorú žijete vám neodoberá síl a času pre veci duchovné? Áno pracovať treba, aby človek mohol žiť a z čoho si kúpiť chlieb. Ale vy pracujete a žijete viac pre veci, ktoré vám nie sú tak potrebné. Ja som potom zabudnutý a modlitba je už len príťaž. Brat môj, musíte sa oslobodiť od starostí, ktoré vás ničia. Pamätaj, že táto doba je dobou satana a jeho syna! Čím človek má viac, tým človek chce vlastniť viac. Pamätaj, brat môj, že čím viac budete mať, tým viac stratíte, čím viac zarobíte, tým viac času stratíte pre svoju nesmrteľnú dušu. Modlite sa, aby ste spoznali znamenia doby, lebo vás pohltí a stratíte večnú slávu. Povedal som vám, prichádza čas súženia, prichádza čas drahoty, bolesti, strádania, nepokoja, vojny, smrti, bezbožnosti, prenasledovania.

Všetci, čo teraz vlastnia svoje majetky, stratia ich a budú ponechaní napospas osudu. Človek nebude nič vlastniť, ale bude ako otrok zlého času. Preto vás upozorňujem, nič čo teraz vlastníte nebude vaše, ale toho, ktorý už vládne a zo zákulisia ovláda svojou mocou svet. Buďte preto rozumní a prijmite moju ponuku a radu. Pripravte sa na spoločné súžitie a spoločne budujte svoje domy Božej lásky, kde budete spoločne pracovať na poli či v živočíšnej práci. Svet očakáva hlad, tento hlad bude veľký a súženie bude ťažké, chlieb drahý, mlieko drahé, mäso drahé, iba víno zostane neporušené.

Svet sa rúti do záhuby, človek nechce počúvať o pokání a láske, ale slepo kráča do záhuby a zabúda na večné slávu. Každý túži po peniazoch a dobrom ľahkom živote bez Božieho požehnania. Škoda, veľká škoda ich duší, som smutný, keď musím hľadieť na zatratencov budúcich rokov, ktorí sa slepo vrhajú do tlamy satana.

Satan ovláda svet a ľudské srdcia, ovláda čas, ktorý mu ešte zostáva, aby zničil, čo mu bude podané. Preto vás prosím, neuvažujte a nerozmýšľajte o svojom samostatnom bytí, ale v spoločenstve prežijete k spokojnosti tela i duše, modlite sa a dôverujte svojmu Bohu a Spasiteľovi. Len Ja vás môžem uchrániť od zlého. Ešte ti poviem, brat môj, viac, keď bude potrebné povedať.

Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a lásku, žehnám ťa a objímam ťa, choď v pokoji. Amen. Tvoj brat Ježiš Kristus. Aleluja.

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: