Volám každého, aby prijal dar sľubu a zasväteného srdca

21. September 2007

Buď pochválený, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som, skrze neho, odovzdal moje slová môjmu ľudu. Brat môj, ďakujem ti za tvoju vytrvalosť a tiež, že s láskou prijímaš moje slová.

Čítať ďalej

Žite odovzdaní do mojej svätej vôle a do opatery Matky Bolestnej

15. September 2007

Brat môj, prijmi moje slová pre moje ľudstvo a tvoj slovenský národ. Brat môj, dnes slávite Matku Sedembolestnú – vašu Patrónku tvojho slovenského národa. Brat môj, ako len málo z tvojho národa sa utieka k mojej Matke Bolestnej. Prečo ju tak málo slovenských detí vzýva a uctí si ju?

Čítať ďalej

Svätý Jozef, prosíme, pomáhaj nám

28. August 2007

Brat môjho Srdca, prichádzam k tebe s mojím požehnaním. Ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, Ja, tvoj Ježiš Kristus, ti poviem o mojom živote tesára a kolesára.

Čítať ďalej

Žite v posväcujúcej milosti, žite spravodlivo a v láske k blížnemu

16. August 2007

 

Drahý môj brat, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môjho srdca, viem a poznám tvoju otázku, ktorú nosíš vo svojom srdci. Chceš vedieť o duši, ktorá prišla ku mne v nedeľu.

Čítať ďalej

Varujte sa, varujte sa hriechu, myslite na Božiu prítomnosť a spasiteľnú obetu

05. August 2007

Ďakujem ti brat môj, priateľ, syn, že si prijal moje volanie. Brat môjho Srdca, som šťastný, keď prichádzaš ku chorým a pokladáš svoje ruky na chorého. Pamätaj, že vždy, vždy som s tebou a pokladám svoje Sväté ruky skrze tvoje. Prosím ťa, pristupuj ku chorému s nádejou a s láskou.

Čítať ďalej

Stránka 2 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: