Moje kráľovstvo je pokoj, krása, šťastie, láska, svätosť

07. Apríl 2007

Som s tebou brat, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu a dotýkam sa ho. Brat môj teraz ti dovolím, aby si mi položil otázky, ktoré máš na srdci.

Čítať ďalej

Kríž je znakom vašej spásy

06. Apríl 2007

Buď pozdravený, brat, priateľ, syn, volám ťa v túto nočnú hodinu, aby si chvíľku rozjímal v tichosti o mojom utrpení. Brat môj, ďakujem ti , že tvoje srdce túži po mojej láske. Teraz ti poviem o mojom bolestnom umučení.

Čítať ďalej

Bez pokánia nie ste hodní mojich milostí a zľutovania

11. Marec 2007

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tebe a ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj, buď silný a pokorný, ži v láske, miluj svojich bratov a sestry, chráň si svoju dušu pred útokmi zla, modli sa a zasväcuj sa môjmu Srdcu.

Čítať ďalej

Chráňte si úctu k Matke Sedembolestnej

02. Marec 2007

Buď pochválený brat, priateľ, syn môj. Prichádzam k tebe, aby som ti povedal slová, ktoré chcem povedať. Moja svätosť je nekonečná, moja láska je nekonečná, moje milosrdenstvo je nekonečné, moja štedrosť je večná, moja spravodlivosť je spravodlivá, moje Srdce je otvorené a moja brána do neba je pre všetkých, čo ma milujú a sú spravodliví a žijú podľa mojich Zákonov.

Čítať ďalej

Som veľmi, veľmi blízko, moje varovanie je viditeľné

15. Február 2007

Brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová lásky pre ľudské pokolenia. Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa vám ozývam skrze môjho syna a skrze neho vám zosielam moje slová spásy.

Čítať ďalej

Stránka 4 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: