Buďte v očakávaní môjho blízkeho príchodu mojej lásky a spravodlivosti

14. Júl 2007

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, ďakujem ti, že si prijal moje volanie. Brat môj prichádzam v túto nočnú hodinu a prosím ťa, prijmi moje slová lásky.

Brat môjho Srdca, moja túžba je, aby ste prichádzali ku každému, čo túži po mojom dotknutí.

Čítať ďalej

Konajte pokánie

01. Júl 2007

Brat môj teraz ti poviem tieto slová pre moje dietky sveta. Ja váš Boh a Spasiteľ sveta vám hovorím, konajte pokánie, pokánie srdca, pokánie svedomia, pokánie tela.

Čítať ďalej

Buďte v posväcujúcej milosti a modlite sa svätý ruženec

01. Jún 2007

Buď požehnaný brat môj, priateľ, syn, prichádzam v pokoji, prichádzam s láskou, prichádzam k tebe a vstupujem ti do tvojho srdca, aby som skrze tvoje srdce povedal slová pre môj ľud sveta.

Čítať ďalej

Buďte pokorného a čistého srdca

20. Máj 2007

Buď pochválený brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti povedal slová pre môj ľud.

Brat môj, tebe chcem povedať toto: Budeš chodiť ku chorým a pokladať budeš svoje ruky na miesta, čo budú postihnuté chorobou.

Čítať ďalej

Volám vás k dôvere a k úcte k môjmu milosrdenstvu

15. Apríl 2007

Pokoj s tebou, brat môj, priateľ, syn, prichádzam k tvojmu srdcu, aby som ti odovzdal moje slová. Brat môj, pokoj ti dávam, prijmi ho s láskou, prosím ťa, buď mi verný a oddaný môj syn. Modli sa a dôveruj mi, Ja som tvoj priateľ verný, ktorý ťa nikdy nesklame.

Čítať ďalej

Stránka 3 z 5

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  5  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: