2007

Som veľmi, veľmi blízko, moje varovanie je viditeľné

Brat môj, prosím ťa, prijmi moje slová lásky pre ľudské pokolenia. Ja, váš Boh a Spasiteľ, sa vám ozývam skrze môjho syna a skrze neho vám zosielam moje slová spásy.

Deň i noc a zase deň i noc, takto prichádzajú a odchádzajú dni i noci a človek vo svete trúfalo kráča cestou, ktorá je cestou hriechu a nepokoja, tmy a špiny.

Som veľmi, veľmi blízko, aby som zakročil, a tak zastavil rozvíjajúci sa hriech človeka vo svete. Moja blízkosť bude citeľná. Moje varovanie je viditeľné, ale hriešny človek je zaslepený a nevšímavý. Kľanie a zneuctenie svätých miest a mojej Svätosti je veľké, ponižovanie človeka človekom je hrozné a bolestné. Pýcha človeka siaha až k nebeskej bráne, a tak sa vypína nad všetky moje diela, ktoré som stvoril.

Mojím znakom označené deti sú slepé a hluché, lebo túžia po všetkom, čo svet ponúka, ale po mojej láske už nie! Koľko duší mi uniklo do zatratenia! Koľko len duší smeruje do zatratenia! Och, vy nerozumní! Ako len ľahko sa dopúšťate ťažkých hriechov, s ktorými kráčajte do večnosti!

Keby si ty, človeče sveta, otvoril svoje srdce pre mňa, tvojho Boha a Spasiteľa, ináč by si žil a kráčal by si do nebeskej krásy a pokoja a šťastia. Teba, človeče sveta, ťažia starosti o bežný život, ktorý je zbytočne až príliš pohodlný. Túžite vo svojom živote po blahobyte a popularite, zlobe, sile „byť najlepší a najväčší“. Človeku sa ponúka všetko len pre hmotné žitie. Všade vás prenasleduje opojenie z peňazí a bohatstva, no život so mnou však diabol skrýva, a tak víťazí nad človekom a má „veľkú úrodu“ ľudských duší. Zloba a brutalita je veľká, úcta a súcit sa vytráca! Útoky na vieru vo mňa, útoky proti láske, nádeji a životu sa stupňujú. Vraždy sa zvyšujú a krv volá po odplate. Beda vám, krvilační, čo túžite po krvi, ktorá je v ľudskom tele a je nedotknuteľná. Hriech vrážd je veľký, smilstvo a nečistota ľudstva kráča vpred. Toto je veľká ľudská špina, ktorá sa vznáša nad svetom. Neľudská tvár, ktorá sa vynára z mnohých ľudí, je znakom diabla a zloby, ktorú zasieva do ľudských sŕdc.

Preto moja návšteva je veľmi blízko, veľmi blízko a kto bude slepo kráčať po ceste hriechu zahynie naveky! Preto vás vyzývam k pokániu a k láske a k úcte. Žite s otvoreným srdcom a počúvajte i to, čo iní nepočúvajú. Otvorte oči a pozerajte na svet očami, ktoré zbadajú to, čo iní nezbadajú, očami duchovnými. Počúvajte moje slová a buďte pripravení prijať moju vôľu. Každý, kto neprijme moju vôľu, príjme moje veľké varovanie, a tak podstúpi ťažkú skúšku a očistu svojej mysle a srdca.

- „Nech sa stane tvoja svätá vôľa, Pane. Amen.“

 

Toto sú moje slová. Toto je moja láska k tebe, dieťa moje, lebo Ja som Ten, čo ťa volá. Ja som Ten, čo bdie nad tvojím životom. Ja som Ten, čo som ťa stvoril. Ja Som, ktorý Som. Som Stvoriteľ, som Oživovateľ, som Otec vás všetkých, váš milosrdný Boh Otec a Spasiteľ a Duch svätý. Amen.

 

Posolstvá z roku:

Aktuality z roku: