Zem ožiarim svojím Svetlom svojej moci

23. Január 2013

Pokoj, pokoj ti dávam. Vstupujem k vám skrze môjho syna. Prihováram sa vám slovami mojej lásky, aby som oznámil udalosti, ktoré sa zakrátko udejú. Vo svete nastúpi nepokoj; v každom národe bude satan pánom ich duší – tým, ktorí sú mu oddaní. Na tieto národy, ktoré uctievajú smrť a klamstvo, dopustím veľký trest mojej Božej spravodlivosti. Na celý svet spúšťam veľkú obruč mojej veľkej spravodlivosti, ktorá bude prechádzať svetom. Každý človek žijúci vo svete pocíti dotyk môjho silného rozhodnutia spravodlivosti.

Svet ekonomicky upadne a zavládne iná finančná politika, ktorá bude viesť ľudí do bezdotykového styku s financiami, a to vás bude stáť vašu slobodu, lebo príde ten, čo má prísť, aby vás očípoval. Ľudia budú ako v extáze, pretože toto je človek v moci satana, ktorý ovládne ľudské mysle. Tisíce ľudí bude robiť to, čo im vloží do ich sŕdc. Svet je vo veľkom, vážnom a zúfalom stave. Človek sa ženie za hodnotami, ktoré nie sú trvalé tu na zemi. A po hodnotách trvalých nemá záujem, a to je večnosť v mojom kráľovstve. Bude útlak telesný ako i duševný.

Prídu vojny, ktoré už sú; príde hlad, ktorý už je; choroby nastúpia a smrť bude mať svoju odmenu. Potom príde to, čo má prísť, a to bude rozdelenie mojej katolíckej Cirkvi na dva tábory. Prví budú tí, ktorí budú chcieť zostať a zostanú na tej strane, kde budú uctievať Eucharistiu a tí druhí budú tí, ktorí budú odmietať všetko, čo sa týka môjho svätého Tela. Kňaz kňazovi nebude dôverovať, biskup biskupovi nebude dôverovať, kardinál kardinálovi nebude dôverovať. Bude to doba zlá.

Potom prídem, aby som učinil to, čo som predpovedal. Zem ožiarim svojím Svetlom svojej moci, aby každé oko videlo na nebi, vo dne i v noci, tento znak spásy. Z tohto Svetla, ktoré rozžiari celú zemeguľu, celý svet, vstúpi do každého človeka lúč poznania, aby som ukázal mojím deťom, že Ja som, Bol som a Budem, že milujem človeka, ktorého som stvoril. Preto ukážem svoju moc a každý jeden človek vo svete upadne na krátku chvíľu do extázy, aby spoznal svoju biedu, nedostatky i to, čo zato by dostal po svojej smrti. Teraz chcem povedať, že tá chvíľa, o ktorej hovorím skrze ústa môjho syna a brata, nie je tak ďaleko. Je veľmi blízko, tak blízko, že si to ani neviete predstaviť. Toto bude hranica pred tým, čo potom príde, a to bude veľký trest, čo je pripravený pre tento svet. Každý spozná svoju slabosť, svoj hriech, svoj nedostatok, svoj úspech, svoju dobrotu; spozná všetko, čo v živote dobré i zlé vykonal. Za každý skutok dobroty bude jeho srdce plesať radosťou a za skutok zlý bude plakať a trpieť bolesťou duchovnou. Toto sú slová, ktoré odovzdávam pre človeka, aby sa jeho srdce zmenilo a bolo pripravené prijať tento údel skúšky vernosti. Toto je čas, ktorý som si vybral. Amen.

 

Môj kríž je nepotrebný pre tých, ktorí žijú v pýche a prispôsobujú sa tomuto svetu dobou modernou: „Kríž je nepotrebný, lebo je to bláznovstvo, kríže nie sú potrebné už ani v chrámoch, lebo hovoria, že Kristus vstal z mŕtvych, tak načo nám sú kríže? Schovajme kríže, lebo moslimská viera ich neznáša a buďme s nimi zadobre.“

 

Boh si vybral čas spásy, práve ten čas, kde boli kríže šibenicou, aby som Ja, váš Boh, do poslednej kvapky krvi vycedil na kríži svoju krv za vás. Prosím všetkých verných, nech milujú môj kríž, na ktorom som bol pribitý a ťažko trpel v bolestiach, kŕčoch, agónii, kde som pritiahol Zem k Bohu. Moje roztiahnuté ruky boli s láskou naplnené, aby som pritiahol Zem k Bohu a Boh aby pritiahol všetko, čo je na Zemi, a tak padlo prekliatie, ktoré bolo dané ľudstvu od začiatku Adama a Evy za ich hriech. Kríž je znakom spásy, kríž je znakom viery, kríž je kľúčom do nebeskej brány, kríž je postrachom satana a zlých duchov, kríž je vašou odmenou, kríž je drevo, ktoré je určené na spásu duší.

 

Obraciam sa i na tých, ktorí nedôverujú týmto slovám a smejú sa z nich, že sú to hlúposti. Ja vám hovorím, žiadne toto slovo, čo vám hovorím nie je hlúposť ani výmysel človeka. Vy sami sa presvedčíte o pravosti týchto slov, keď príde čas.

Stránka 4 z 4

 Začiatok  Dozadu  1  2  3  4  Dopredu  Koniec 

Aktuality z roku: