Aktuality

Modlitbové stretnutie

Srdečne Vás pozývame na modlitbové stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu 9. júna 2018.

 

Doplnené posolstvá

Na našej webovej stránke boli doplnené posolstvá chronologicky od roku 2007 do roku 2016.

Všetky posolstvá boli a sú vydávané aj formou časopisu Ty a Ja - otvorme svoje srdcia Božej láske, ktorý vychádza štvrťročne. V prípade záujmu si môžete časopis objednať na emailovej adrese zbl@post.sk

Takisto vyšla aj knižka - Výber z posolstiev, kde je prierez posolstiev za viaceré roky. V prípade záujmu o objednanie knižky nás kontaktujte na vyššie uvedenej adrese.

 

   

Modlitbové stretnutia v komunite Božej lásky

Milí čitatelia

Naša nebeská Mamička Panna Mária nás prosí, aby sme konali modlitbové stretnutia v našej komunite Božej lásky:

"Prosím moje drahé dietky, konajte tieto Božie stretnutia každý druhý mesiac v roku, druhú sobotu v mesiaci. Pán vám dá veľa darov i tie, o ktoré s láskou budete prosiť." (posol. 16. augusta 2015).
Modlitbové stretnutia sú spojené so svätou omšou a poklonou pri Sviatosti oltárnej. Modlíme sa za obrátenie hriešnikov, za rodiny, za chorých a trpiacich, za svätú Cirkev, za Slovensko a slovenský národ a pokoj vo svete.

Termíny stretnutí na rok 2018 sú nasledovné:

- 10. február 2018
- 14. apríl 2018
-  9. jún 2018
- 11. august 2018
- 13. október 2018
-  8. december 2018


   

Výzva na Modlitbu za Slovensko

Panna Mária nás vyzýva na modlitbu za Slovensko, ktorú sa máme modliť dvanásť mesiacov a ktorá je uverejnená aj v našom časopise Ty a Ja (4/15).

"Volám celý slovenský tvoj národ k modlitbe, aby sa odovzdali do svätej vôle Božej a modlili sa dvanásť mesiacov túto modlitbu. Dieťa moje, ak budete pasívni a ľahostajní k slovenskému národu a výzve mojej, potom pocítite tlak a nepokoj vo vašej krajine." (posol. 10. októbra 2015)

A tu je modlitba:

 

Večný Bože a Otče našich otcov, prosíme ťa, Bože, ochraňuj náš národ slovenský pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba. Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský, a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a vieru našu. Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i nám. Ďakujeme ti Bože, za tvoju lásku a ochranu, ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujeme tebe, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej, ktorá nás skryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, hladom a nepriateľmi viery našej. Amen.